Σε ανακοίνωση της Νομαρχιακής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Δράμας αναφέρονται τα εξής:

Μερικές σκέψεις με αφορμή την Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων από τους Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ με θέμα: «Δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα για την τήρηση του μέγιστου ορίου Α.Π.Ε. στην αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας» και τον προβληματισμό στον Νομό μας για την κάλυψη εκτάσεων για φωτοβολταϊκά πάρκα σαν Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Δράμας.

Το ΠΑΣΟΚ έχει προβάλει το θέμα της ενεργειακής δημοκρατίας ως σημαντικό στοιχείο της πολιτικής του ατζέντας, ειδικά στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης και της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Η ενεργειακή δημοκρατία αφορά τη δημιουργία ενός δίκαιου, διαφανούς και συμμετοχικού ενεργειακού συστήματος, που οι πολίτες και οι τοπικές κοινότητες έχουν σημαντικό ρόλο τόσο στην παραγωγή όσο και στη διαχείριση της ενέργειας, ιδίως μέσω της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Σύμφωνα με τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ, η ενεργειακή δημοκρατία αφορά όλες τις πτυχές του ενεργειακού τομέα, από την παραγωγή έως τη διανομή και τον εφοδιασμό, από τη χρηματοδότηση έως την τεχνολογία και τη γνώση. Οι βασικοί στόχοι της ενεργειακής δημοκρατίας περιλαμβάνουν:

  1. Ενεργειακή Ασφάλεια και Επάρκεια: Εξασφάλιση και θωράκιση της ενεργειακής επάρκειας και ασφάλειας της χώρας. Έμφαση στην ενίσχυση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, στοχεύοντας στη μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα και την προώθηση της ενεργειακής ανεξαρτησίας.
  2. Ανάπτυξη Ενεργειακών Κοινοτήτων: Σύσταση και λειτουργία ενεργειακών κοινοτήτων, που προάγουν την τοπική ανάπτυξη, την ενεργειακή ασφάλεια και την κοινωνική συνοχή, καθώς και την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα ενέργειας. Ενίσχυση της συμμετοχής των καταναλωτών και των εργαζόμενων στον ενεργειακό τομέα, με έμφαση στους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους
  3. Προώθηση της Αναπτυξιακής Διάστασης της Ενέργειας: Επενδύσεις, δημιουργία θέσεων εργασίας και παραγωγή καινοτόμων ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών.
  4. Συμμετοχή στις Διεθνείς Προσπάθειες για την Κλιματική Αλλαγή και Μετάβαση σε Μηδενικό Ισοζύγιο Εκπομπών έως το 2050: Ενεργή συμμετοχή στις προσπάθειες για καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής με Σταδιακή μετάβαση σε ένα ενεργειακό σύστημα μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών έως το 2050.

Η παρέμβαση των Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ (5/3/2024) με ερωτήματα προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά με την κατάσταση και την εκμετάλλευση της για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών στην Ελλάδα έρχεται να ρίξει φως στην κατάσταση που επικρατεί σήμερα.

Ερωτώνται τα Υπουργεία για την κάλυψη αγροτικής γης υψηλής παραγωγικότητας ανά Περιφερειακή Ενότητα, το ποσοστό κάλυψης από φωτοβολταϊκούς σταθμούς, την επιρροή σε καλλιεργούμενες και χορτολιβαδικές εκτάσεις, καθώς και τον αριθμό των αιτήσεων για εγκατάσταση Α.Π.Ε. που έχουν απορριφθεί λόγω υπέρβασης των ορίων ισχύος. Ζητείται, επίσης, η παράθεση σχετικών στοιχείων που έχουν δημοσιευτεί από τους Διαχειριστές στους δικτυακούς τους τόπους, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις Κ.Υ.Α. των ετών 2020 και 2022.

Η παράγραφος 6 του άρθρου 56 του νόμου 2637/1998, όπως έχει τροποποιηθεί με τον νόμο 5087/2024, αναφέρεται στην παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ έως 1 μεγαβάτ (MW) σε αγροτεμάχια που έχουν χαρακτηριστεί από την αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας. Η δυνατότητα αυτή όμως περιορίζεται από την προϋπόθεση ότι τα φωτοβολταϊκά πάρκα, που λαμβάνουν δεσμευτικές προσφορές σύνδεσης από τον αρμόδιο Διαχειριστή, δεν πρέπει να καλύπτουν περισσότερο από το 0.8% των καλλιεργούμενων εκτάσεων κάθε Περιφερειακής Ενότητας, με τις νέες όσο και τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις. Επιπλέον, ορίζεται ότι η ισχύς σε μεγαβάτ των φωτοβολταϊκών σταθμών που επιτρέπεται να εγκατασταθούν σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα θα καθορίζεται μέσα σε δύο μήνες από την έναρξη ισχύος της διάταξης, με βάση τα δεδομένα της Ετήσιας Γεωργικής Στατιστικής Έρευνας του 2017 της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και άλλα στοιχεία. Μπορούν επίσης να επιβληθούν περιορισμοί σχετικά με το είδος των καλλιεργούμενων εκτάσεων και το ποσοστό κάλυψης από φωτοβολταϊκά σε συγκεκριμένες Περιφερειακές Ενότητες.

Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 της Κ.Υ.Α. ορίζει ότι η ευθύνη για τον έλεγχο μη υπέρβασης του μέγιστου ορίου ισχύος φωτοβολταϊκών σταθμών εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης ή ίσης του 1 MW σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας ανήκει αποκλειστικά στον αρμόδιο διαχειριστή (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ή Α.Δ.ΜΗ.Ε. Α.Ε.). Ο έλεγχος πραγματοποιείται κατά τη διαδικασία χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης, μετά την ολοκλήρωση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, και αφορά την αθροιστική ισχύ όλων των φωτοβολταϊκών σταθμών σε αγροτική γη που έχουν τεθεί σε λειτουργία ή έχουν χορηγηθεί δεσμευτικές προσφορές σύνδεσης μετά την 28η Ιουλίου 2020. Στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου προβλέπεται η συνεργασία των υπηρεσιών των διαχειριστών για τη συγκέντρωση και δημοσιοποίηση κάθε δύο μήνες των απαραίτητων στοιχείων για τον έλεγχο της μη υπέρβασης του μέγιστου ορίου ισχύος.

Οι Βουλευτές μας με την παρέμβασή τους επιδιώκουν να ευαισθητοποιήσουν και την κοινή γνώμη αλλά πάνω από όλα να ελέγξουν αν τηρούνται τα παραπάνω. Το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει την υιοθέτηση και την εφαρμογή πολιτικών που θα μετατρέψουν την ενεργειακή αγορά σε πιο ανοιχτή, δίκαιη και βιώσιμη, με ενεργό τη συμμετοχή και την ενδυνάμωση των πολιτών.

Το πρόβλημα της κάλυψης αγροτικής γης υψηλής παραγωγικότητας από φωτοβολταϊκά πάρκα και οι επιπτώσεις του στην επάρκεια αγροτικών προϊόντων είναι ένα ζήτημα που απασχολεί τους εμπλεκόμενους φορείς. Η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι μια αναγκαιότητα για τη μείωση των εκπομπών ρύπων και τη βελτίωση της ενεργειακής ασφάλειας, αλλά δεν πρέπει να γίνεται με τίμημα της απώλειας γόνιμων εδαφών και της μείωσης της αυτάρκειας σε βασικά γεωργικά προϊόντα. Χρειάζεται μια ισορροπημένη πολιτική που θα λαμβάνει υπόψη τόσο τους στόχους για τη μετάβαση στην πράσινη οικονομία, όσο και τις ανάγκες και τα δικαιώματα των αγροτών και των καταναλωτών. Απαιτείται διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων και τη διαχείριση των ενεργειακών πόρων, καθώς και τη διασφάλιση της κοινωνικής δικαιοσύνης, ώστε όλοι οι πολίτες να έχουν πρόσβαση στην ενέργεια σε προσιτές τιμές.

 

ΓΙΑ ΤΗ Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ ΔΡΑΜΑΣ

Π.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ν.Ε. ΔΡΑΜΑΣ