«Απέναντι στην ευρωπαϊκή πρόταση για αναθεώρηση του καθεστώτος των συνδεδεμένων ενισχύσεων»

Ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γιώργο Γεωργαντά, με θέμα «Η κυβερνητική προχειρότητα και η μη επαρκής τεκμηρίωση στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο δημιουργούν ερωτηματικά για την υποστήριξη των θέσεων της χώρας μας απέναντι στην ευρωπαϊκή πρόταση για αναθεώρηση του καθεστώτος των συνδεδεμένων ενισχύσεων», κατέθεσαν Βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής, μεταξύ των οποίων και η Βουλευτής Ν. Δράμας κα Χαρά Κεφαλίδου.

Η ερώτηση έχει ως εξής:

Αμφίβολο, δυστυχώς, φαίνεται να είναι το μέλλον στο καθεστώς των συνδεδεμένων ενισχύσεων 8 αγροτικών προϊόντων της χώρας, στο πλαίσιο της ριζικής αναθεώρησης των συνδεδεμένων ενισχύσεων που δρομολογεί η Ελλάδα για τη νέα ΚΑΠ, λόγω αναποτελεσματικής προετοιμασίας και τεκμηρίωσης κατά την υποβολή του Εθνικού Στρατηγικού 2023-27 στην Ε.Ε. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν ευρύτατα δει τη δημοσιότητα, η αμφιβολία για το μέλλον αφορά, τη βιομηχανική τομάτα, τα πορτοκάλια χυμοποίησης, τα σπαράγγια, τα ζαχαρότευτλα, το συμπύρηνο ροδάκινο, την κορινθιακή σταφίδα, τους καρπούς µε κέλυφος και τα μήλα.

Ειδικότερα, στην σχετική αλληλογραφία για το Στρατηγικό Σχέδιο της Νέας ΚΑΠ 2023-2027 που κατέθεσε η χώρα μας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε λόγο για αναθεώρηση του καθεστώτος των συνδεδεμένων ενισχύσεων, με την Ελλάδα να αναφέρει ότι «αναγνωρίζει την ορθότητα του σχολίου της Κομισιόν και [ότι] θα αναθεωρήσει την προσέγγιση όσον αφορά στο μέτρο των συνδεδεμένων ενισχύσεων, τόσο σε επίπεδο προϊόντων-κλάδων, όσο και στο ύψος της ενίσχυσης». Παράλληλα, στην ίδια επιστολή από πλευράς της Ελλάδας αναφέρεται ότι «το αναθεωρημένο μέτρο θα είναι σε απόλυτη σύμπνοια με τις αδυναμίες που διαπιστώθηκαν στην ανάλυση SWOT, λαμβάνοντας υπόψη την συμπληρωματικότητα με άλλα μέτρα πολιτικής για τα συγκεκριμένα προϊόντα-κλάδους, ενώ θα ληφθούν υπόψη και οι νέες συνθήκες που διαμορφώνονται μετά τον πόλεμο της Ουκρανίας σε σχέση με την ανάγκη στήριξης στρατηγικής σημασίας γεωργικών τομέων και ιδίως της κτηνοτροφίας».

Συγκεκριμένα, μεταξύ των προτάσεων της Κομισιόν προς τα Κράτη-Μέλη τονίζεται πως είναι καλύτερα να μη δίνονται οι συνδεδεμένες οριζόντια, αλλά με κριτήρια ποιότητας, προκειμένου να επιδοτηθούν τα βιολογικά προϊόντα, τα ΠΟΠ/ΠΓΕ ή τα προϊόντα καλλιεργητών που παράγονται µε «πράσινες» πρακτικές (π.χ. με στάγδην άρδευση). Παράλληλα, η Επιτροπή βρίσκει ανεπαρκείς τις εξηγήσεις των Κρατών-Μελών, σχετικά με τις παρεμβάσεις τους στο πλαίσιο της συνδεδεμένης εισοδηματικής στήριξης, όπως προβλέπονται από την Οδηγία Πλαίσιο για τα ύδατα (2000/60/ΕΚ). Ως εκ τούτου, δεν αποκλείεται εγχώρια αγροτικά προϊόντα που επιδοτούνται με συνολικό ετήσιο προϋπολογισμό ύψους 20 εκατ. ευρώ, να βρεθούν εκτός καθεστώτος ενισχύσεων, αφού κατά τα φαινόμενα οι όροι θα αναθεωρηθούν, με την εισαγωγή των ανωτέρω κριτηρίων.

Δεδομένου ότι η ενδεχόμενη εξαίρεση των ανωτέρω αγροτικών προϊόντων από το καθεστώς συνδεδεμένων ενισχύσεων θα προκαλέσει πολύ μεγάλες οικονομικές δυσχέρειες στον αγροτικό κόσμο της χώρας και θα μειώσει την ανταγωνιστικότητα αυτών των προϊόντων που είναι και παράλληλα εξαγωγικά προϊόντα.

Δεδομένου ότι για τους ανωτέρω παραγωγούς οι συγκεκριμένες ενισχύσεις είναι κρίσιμης σημασίας, τόσο για τη συνέχεια των καλλιεργητικών τους εργασιών, όσο και για την επιβίωσή τους, ιδιαίτερα σε μία χρονική περίοδο που τα χτυπήματα για τον αγροτικό τομέα είναι αλλεπάλληλα, εξαιτίας της δυσθεώρητης αύξησης των συντελεστών του κόστους παραγωγής.

Δεδομένου ότι αν τα παραπάνω ισχύσουν, η αγροτική παραγωγή και το εισόδημα πολλών Ελλήνων παραγωγών θα πληγούν ανεπανόρθωτα, οδηγώντας σε μαρασμό ολόκληρες περιοχές που στηρίζονται στην καλλιέργεια των ανωτέρω προϊόντων και για τις οποίες ο αγροτικός τομέας αποτελεί βασικό οικονομικό μοχλό.

Ερωτάται ο αρμόδιος κ. Υπουργός:

  1. Με ποιο σκεπτικό δόθηκε από ελληνικής πλευράς η συγκεκριμένη απάντηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε σχέση με την αναθεώρηση του καθεστώτος των συνδεδεμένων ενισχύσεων για τη βιομηχανική τομάτα, τα πορτοκάλια χυμοποίησης, τα σπαράγγια, τα ζαχαρότευτλα, το συμπύρηνο ροδάκινο, την κορινθιακή σταφίδα, τους καρπούς µε κέλυφος και τα μήλα, χωρίς κανένα διάλογο και ενημέρωση με τους παραγωγούς αυτών των προϊόντων;
  2. Διατίθεστε να προβείτε στον διάλογο που δεν έγινε με τους παραγωγικούς φορείς και να αναθεωρήσετε την στάση σας και να προβείτε σε όλες τις σχετικές ενέργειες, προκειμένου να μην εξαιρεθούν τα συγκεκριμένα αγροτικά προϊόντα της χώρας από το καθεστώς των συνδεδεμένων ενισχύσεων και να προστατευτεί το εισόδημα των Ελλήνων αγροτών;