Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Σ. Δράμας που εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση Αρχαιρεσιών μελών της Ένωσης στις 16 Ιουνίου 2024, συγκροτήθηκε σε σώμα στις 19 Ιουνίου 2024 ως εξής:

Πρόεδρος: Χατζησαρόγλου Γεώργιος

Α’ Αντιπρόεδρος Τόλιος Γεώργιος

Β’ Αντιπρόεδρος: Νταλίδης Γεώργιος

Γεν. Γραμματέας: Αθανασιάδης Δημήτριος

Ταμίας: Λαζαρίδης Αθανάσιος

Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας: Ασλανίδης Στυλιανός

Μέλος: Τσορούμογλου Δημήτριος

Μέλος: Περπερίδης Θεμιστοκλής

Μέλος: Ζήρδας Ιωάννης

Μέλος: Ράνος Δημήτριος

Μέλος: Χατζηαθανάσιος Αθανάσιος