ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Μ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ Ν.Δ. Ν. ΔΡΑΜΑΣ Δ. ΚΥΡΙΑΖΙΔΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΛΟΚΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΡΑΜΑΣ Α. ΠΑΤΑΚΑΚΗ

Μιχάλης Καλογήρου, Γραμματέας Υπουργικού Συμβουλίου Σύριζα, 25 Σεπτεμβρίου 2015.

 

Απάντηση από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Μιχάλη Καλογήρου δόθηκε, στις 31 Οκτωβρίου 2018, σε Ερώτηση (σε συνδυασμό με Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων) του Βουλευτή Ν.Δ. Νομού Δράμας κ. Δημήτρη Κυριαζίδη, σχετικά με την εμπλοκή με τη Δικαιοσύνη του Αντιπεριφερειάρχη Δράμας κ. Αργύρη Πατακάκη.

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση αφορούσε την ασφάλιση των οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας την περίοδο Νοέμβριος 2014 – Νοέμβριος 2015, με τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Πατακάκη να καταδικάζεται από το Τριμελές Εφετείο Θράκης για παράβαση καθήκοντος. Βέβαια, στο δεύτερο βαθμό η ποινή του κ. Πατακάκη μειώθηκε (από φυλάκιση ενός χρόνου σε φυλάκιση έξι μηνών), ενώ απαλείφθηκε και η πρωτόδικη ποινή της στέρησης πολιτικών δικαιωμάτων.

Η υπόθεση εκδικάστηκε στην Κομοτηνή στις 4 Σεπτεμβρίου 2018 και στις 5 Οκτωβρίου ο κ. Κυριαζίδης προχώρησε σε κατάθεση ερώτησης προς τους Υπουργούς Εσωτερικών κ. Αλέξη Χαρίτση και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Μιχάλη Καλογήρου, ζητώντας να μάθει, μεταξύ άλλων, αν έχει γνωστοποιηθεί από την Εισαγγελία Εφετών Θράκης στις αρμόδιες υπηρεσίες η καταδίκη του εν λόγω αιρετού, αν έχει εκδοθεί απόφαση περί θέσεως σε αργία και αν έχει εκδοθεί απόφαση του αρμόδιου Πενταμελούς Συμβουλίου ως προς την εξέταση τέλεσης πειθαρχικών αδικημάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι για την ποινική εμπλοκή του κ. Πατακάκη, ο κ. Κυριαζίδης είχε καταθέσει σχετικές ερωτήσεις, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, και τον Ιούλιο του 2017 και τον Οκτώβριο του 2017.

Στην απάντησή του ο Υπουργός κ. Καλογήρου αναφέρει δύο φορές ότι η δευτεροβάθμια απόφαση δεν έχει καταστεί αμετάκλητη. Κι αυτό γιατί, ως γνωστό, όπως ισχύει για όλους, υπάρχει το δικαίωμα άσκησης αναίρεσης ενώπιον του Αρείου Πάγου. Οι συγκεκριμένες αναφορές έχουν ιδιαίτερη σημασία, καθώς το άρθρο 128 του «Κλεισθένη», ο οποίος ξεκίνησε να εφαρμόζεται με τη ψήφισή του, αναφέρει ότι έκπτωση εξαιτίας καταδίκης προκύπτει όταν υπάρχει αμετάκλητη καταδίκη για μια σειρά αδικημάτων, στα οποία περιλαμβάνεται και η παράβαση καθήκοντος, εφόσον, όμως, κατά τη διάπραξη του συγκεκριμένου αδικήματος προκαλείται οικονομική βλάβη στο Δήμο, στην Περιφέρεια ή στα Νομικά τους Πρόσωπα. Σύμφωνα, λοιπόν, με την ισχύουσα νομοθεσία για να υπάρξει έκπτωση μετά από καταδίκη για παράβαση καθήκοντος, θα πρέπει αφενός η απόφαση να καταστεί αμετάκλητη, να έχει αποφανθεί δηλαδή επί της υπόθεσης και ο Άρειος Πάγος, και αφετέρου από την παράβαση καθήκοντος να προκύπτει οικονομική βλάβη του φορέα. Στην προκειμένη περίπτωση, για την υπόθεση του κ. Πατακάκη, αναμένεται να καθαρογραφεί η απόφαση για να φανεί από το σκεπτικό αν η Δικαιοσύνη έκρινε ότι υπήρξε οικονομική βλάβη της Π.Ε. Δράμας ή μόνο του ιδιώτη. Και σε κάθε περίπτωση, υπάρχει το δικαίωμα κατάθεσης αναίρεσης στον Άρειο Πάγο από την πλευρά του κ. Πατακάκη.

 

Η απάντηση του Υπουργού Δικαιοσύνης Μ. Καλογήρου

 

Αναλυτικά η απάντηση του Υπουργού Δικαιοσύνης κ. Καλογήρου στην ερώτηση του Βουλευτή κ. Κυριαζίδη είναι η εξής:

«Σε απάντηση της υπ’ αριθ. 2230/212/05-10-2018 Ερώτησης & Α.Κ.Ε. του Βουλευτή κ. Δ. Κυριαζίδης με θέμα την ποινική εκκρεμότητα αιρετού της τοπικής αυτοδιοίκησης και ειδικότερα επί του πρώτου ερωτήματος, τα διαλαμβανόμενα του οποίου εμπίπτουν στον τομέα αρμοδιοτήτων μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 11795/12-10-2018 έγγραφο της Εισαγγελίας Εφετών Θράκης, οι σχετικές -με την εν θέματι υπόθεση- αποφάσεις της δικαιοσύνης έχουν γνωστοποιηθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες, ως ακολούθως:

  1. Με το υπ’ αριθ. Α14/2370/13-10-2016 έγγραφο γνωστοποιήθηκε η άσκηση ποινικής δίωξης κατά του αιρετού της τοπικής αυτοδιοίκησης, για παράβαση καθήκοντος, στο Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και στον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.
  2. Με το υπ’ αριθ. 56/27-03-2018 έγγραφο του τότε αρμόδιου Γραμματέα της έδρας του Πρωτοδικείου Δράμας απεστάλη αντίγραφο της υπ’ αριθ. 726/15-11-2017 Α΄βάθμιας απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Δράμας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης.
  3. Το Εφετείο Θράκης ενημέρωσε και παρέδωσε απόσπασμα της υπ’ αριθμ. 833/4-9-2018 Β΄βάθμιας απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Θράκης στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης.

Η ανωτέρω Β΄βάθμια απόφαση είναι μεν τελεσίδικη, ωστόσο δεν έχει καθαρογραφεί ακόμη και δεν έχει καταστεί αμετάκλητη, όπως απαιτεί το άρθρο 236 ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 128ν.4555/ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018, το οποίο για πρώτη φορά καθιέρωσε υποχρέωση του Εισαγγελέα να κοινοποιεί στις αρμόδιες υπηρεσίες αποφάσεις του δικαστηρίου, ενώ μέχρι την ισχύ της ανωτέρω διάταξης το καθήκον αυτό επιτελούσε ο γραμματέας της έδρας του δικαστηρίου.

  1. Η Εισαγγελία Εφετών Θράκης ζήτησε από το Εφετείο Θράκης, όπου εκκρεμεί προς καθαρογραφή της απόφασης η δικογραφία, και απέστειλε στις 9-10-2018 απόσπασμα της ανωτέρω τελεσίδικης απόφασης στον εδρεύοντα στη Θεσσαλονίκη αρμόδιο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, όταν δε καθαρογραφεί η απόφαση και επιστραφεί η δικογραφία στην Εισαγγελία θα του αποσταλεί αντίγραφο της τελεσίδικης απόφασης, καθώς επίσης και σχετικό πιστοποιητικό όταν καταστεί αμετάκλητη».

 

Το άρθρο 128 του «Κλεισθένη»

 

Το άρθρο 128 του «Κλεισθένη», με τίτλο «Έκπτωση εξαιτίας καταδίκης – Αντικατάσταση άρθρου 236 του ν. 3852/2019» έχει ως εξής:

Το άρθρο 236 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Έκπτωση εξαιτίας καταδίκης

  1. Οι Περιφερειάρχες, οι Αντιπεριφερειάρχες, οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί και Περιφερειακοί Σύμβουλοι, οι Πρόεδροι Κοινοτήτων και τα μέλη Συμβουλίων Κοινότητας εκπίπτουν αυτοδικαιώς από το αξίωμά τους:

α. Αν τεθούν σε δικαστική συμπαράσταση με τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση.

β. Αν στερηθούν τα πολιτικά τους δικαιώματα με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

γ. Αν καταδικαστούν με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, ως αυτουργοί ή συμμέτοχοι σε κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για παραχάραξη, κιβδηλεία, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, δωροδοκία, εκβίαση, κλοπή, υπεξαίρεση, απιστία, απάτη, καταπίεση, αιμομιξία, μαστροπεία, σωματεμπορία, παράνομη διακίνηση αλλοδαπών, παράβαση της νομοθεσίας για την καταπολέμηση των ναρκωτικών, τη λαθρεμπορία, καθώς και για παράβαση καθήκοντος, εφόσον κατά τη διάπραξη του τελευταίου αυτού αδικήματος προκαλείται οικονομική βλάβη στο δήμο, στην περιφέρεια ή στα νομικά τους πρόσωπα.

  1. Για την έκπτωση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Επόπτη Ο.Τ.Α., εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τότε που έλαβε γνώση της σχετικής δικαστικής απόφασης. Η διαπιστωτική πράξη ανατρέχει στην ημερομηνία κατά την οποία η σχετική δικαστική απόφαση κατέστη τελεσίδικη ή αμετάκλητη, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ισχύουν για κάθε περίπτωση της παραγράφου 1.
  2. Με την επιμέλεια της αρμόδιας Εισαγγελίας κοινοποιείται στον οικείο Επόπτη Ο.Τ.Α. κάθε καταδικαστική απόφαση σε βάρος των προσώπων της παραγράφου 1 για τα ποινικά αδικήματα της περίπτωσης γ’ της παραγράφου αυτής. Ο Επόπτης Ο.Τ.Α. μπορεί να λαμβάνει από την Εισαγγελία κάθε αναγκαία πληροφορία σχετικά με την πορεία της υπόθεσης, όπως η τελεσιδικία ή το αμετάκλητο αυτής, καθώς και αντίγραφα των αποφάσεων και των πρακτικών».