Σε ανακοίνωση του Δήμου Δοξάτου, η οποία υπογράφεται από τον Δήμαρχο κ. Θεμιστοκλή Ζεκερίδη, αναφέρονται τα εξής:

Αναφερόμενος στην κοινή επιστολή των πολιτιστικών συλλόγων του Δήμου μας, θα ήθελα αρχικά να τονίσω ότι πρόκειται για μια πολιτισμένη και υπεύθυνη επιστολή που δεν χρησιμοποιεί σαν κύριο στόχο την διαμαρτυρία, η οποία όμως περιέχει κάποιες εκφράσεις όπως «καταδικάζει τον δήμο σε μαρασμό» που είναι υπερβολικές και θεωρώ λαθεμένη την προσέγγιση ότι ο δήμος προτίμησε να χρηματοδοτήσει χρέη της ΔΗΚΕΔΗΔ τα οποία δεν δημιούργησαν οι πολιτιστικοί σύλλογοι. Είναι όμως γνωστό ότι ούτε η διοίκηση μας δημιούργησε τα χρέη, όμως μπήκαμε στη λογική της εξόφλησης των, προκειμένου να μπορέσει η ΔΗΚΕΔΗΔ να λειτουργεί με ξεκάθαρο προϋπολογισμό προσαρμοσμένο στις πολιτιστικές δράσεις.

Ας δούμε όμως που βρίσκεται η αλήθεια για τη στάση του δήμου μας απέναντι στον πολιτισμό – αθλητισμό.

Ήδη στο από 02-10-2020 Δημοτικό Συμβούλιο είχαμε προσδιορίσει τη στάση μας σχετικά με την χρηματοδότηση των συλλόγων του δήμου μας, όταν η οικονομική κατάσταση του δήμου μας το επέτρεπε.

Από μια αναδρομή των δράσεων του δήμου προκύπτει ότι σε επανειλημμένα δημοτικά συμβούλια του 2016 και 2017, εννέα στον αριθμό, αποφασίστηκε η παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων σε περισσότερους από τριάντα πέντε (35) συλλόγους. Ωστόσο από τον έλεγχο της οικονομικής υπηρεσίας, προέκυψε ότι μόλις δεκατρείς (13) σύλλογοι τελικά εισέπραξαν την επιχορήγηση μία και μοναδική φορά το 2016. Και μάλιστα σε τρεις (3) από αυτούς τα εντάλματα πληρώθηκαν το 2020.

Για να αποφευχθούν αυτές οι προχειρότητες θα πρέπει οι σύλλογοι τηρώντας το άρθρο 202 του Ν. 3463/2006, να φροντίσουν μέχρι τις 15 Γενάρη να καταθέσουν την αίτησή τους για χρηματοδότηση κοστολογημένη, ώστε στην τροποποίηση του προϋπολογισμού η οποία θα γίνει τον Φλεβάρη του 2021, να εγγραφεί η συνολική σχετική πίστωση που όμως δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1,5% των τακτικών εσόδων του δήμου. Το Δημοτικό Συμβούλιο που θα γίνει μετά την επικύρωση της ως άνω τροποποίησης, θα προχωρήσει σε καταμερισμό του συνολικού ποσού στα σωματεία που υπέβαλαν τεκμηριωμένα αιτήματα, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν και τις δράσεις των συλλόγων.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το ποσό το οποίο θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό για την κάλυψη χρηματοδότησης των συλλόγων, είναι ανεξάρτητο από το ποσό χρηματοδότησης της ΔΗΚΕΔΗΔ. Στο προϋπολογισμό που καταθέσαμε για το έτος 2021, προβλέπεται η εξόφληση των υποχρεώσεων της ΔΗΚΕΔΗΔ προς τρίτους καθώς και ένα ποσό ύψους 60.000,00€ από το οποίο πάνω από 50.000,00€ θα κατανεμηθεί στους πολιτιστικούς συλλόγους με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης, και εφόσον θα τηρηθούν οι διαδικασίες για τη συμμετοχή της ΔΗΚΕΔΗΔ ως συνδιοργανώτρια στις δράσεις των συλλόγων θα είναι δυνατή η πληρωμή των σχετικών δαπανών των δράσεων αυτών.

Συμπερασματικά, ζητάμε συνεργασία των συλλόγων με το δήμο, τήρηση των κανόνων που οι νόμοι προβλέπουν, προκειμένου να υπάρξει πραγματική χρηματοδότηση των συλλόγων και όχι εικονική μέσω απραγματοποίητων αποφάσεων Δημοτικών Συμβουλίων.

Είμαστε σίγουροι για το καλό πνεύμα που διέπει τις σχέσεις μας, που θα έχει σαν αποτέλεσμα μια άψογη συνεργασία για το καλό των δημοτών μας.

 

Χαρούμενες Γιορτές.

Χαρούμενο το 2021

Ο Δήμαρχος Δήμου Δοξάτου

Θεμιστοκλής Ζεκερίδης