Αντίστροφα  μετράει ο χρόνος για την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων καθώς η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ζητάει μέχρι τις 29 Μαρτίου να έχει λάβει από τους τις βεβαιώσεις αποδοχών από μισθωτή εργασία και συντάξεις, αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα που κατέβαλαν στο φορολογικό έτος και τον φόρο που παρακρατήθηκε. Η ηλεκτρονική υποβολή των εν λόγω βεβαιώσεων είναι υποχρεωτική προκειμένου να γίνει η αναγκαία διασταύρωση αλλά και συμπλήρωση κατά περίπτωση των δηλούμενων εισοδημάτων και παρακρατούμενων φόρων.

Ωστόσο μέχρι την έναρξη της υποβολής των δηλώσεων που προσδιορίζεται το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών πρέπει να έχει επιλύσει δύο εκκρεμότητες που συνδέονται άμεσα με τις φορολογικές δηλώσεις, όπως είναι το ύψος των ηλεκτρονικών αποδείξεων που θα υπολογίζονται  αλλά και τι θα γίνει με τα τεκμήρια.

Για τις ηλεκτρονικές αποδείξεις εξετάζεται μείωση του ορίου του 30% επί του εισοδήματος των φορολογούμενων στα επίπεδα του 20% ή και πιο κάτω η ακύρωση του πέναλτι φόρου 22% για τους φορολογούμενους που δεν κατάφεραν το 2020 να καλύψουν το 30% του εισοδήματός με δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν με ηλεκτρονικό χρήμα.

Για τα τεκμήρια αναζητείται «φόρμουλα» για τον υπολογισμό τους στις φορολογικές δηλώσεις, για όσους πλήττονται από την πανδημία ώστε να λαμβάνονται υπόψη και οι κρατικές ενισχύσεις, όπως για παράδειγμα τα μη επιστρεπτέα ποσά της επιστρεπτέας προκαταβολής που έλαβαν οι επαγγελματίες και οι ατομικές επιχειρήσεις το 2020.

Με χθεσινή απόφαση του Διοικητή  της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων που θα υποβληθούν μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2020, προκειμένου να βρουν προσυμπληρωμένα στο Ε1 τα εισοδήματά τους οι υπόχρεοι, αλλά και να μπορούν να ελεγχθούν όσα θα δηλώσουν.

Ταυτόχρονα αναφέρει ότι  μηδενίζονται οι φόροι για  αποζημιώσεις και μια σειρά από επιδόματα .

Σύμφωνα την εγκύκλιο δεν αποτελούν εισόδημα οι εξής κατηγορίες ενισχύσεων:

 1. Οι αποζημιώσεις ειδικού σκοπού των 534 ευρώ η των 800 ευρώ που έλαβαν πάνω από 1 εκατομμύριο εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα
 2. Τα ποσά για την κάλυψη από το κράτος του 60% των απωλειών στις αποδοχές των εργαζομένων που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»
 3. Οι ενισχύσεις σε ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους, ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων και η αμοιβή ιδιωτών ιατρών, με έκδοση Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών
 4. Οι αποζημιώσεις σε ειδικές κατηγορίες όπως οι καλλιτέχνες, δημιουργοί και επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού, ξεναγοί, τουριστικοί συνοδοί και επιστήμονες
 5. Οι ενισχύσεις σε ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα εξαιτίας της μίσθωσης τουριστικών καταλυμάτων που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κινδύνου μετάδοσης του COVID 19
 6. Το επίδομα κατάρτισης μέσω του ειδικού προγράμματος τηλεκατάρτισης σε  επιστήμονες πληττόμενους από τον COVID 19
 7. Η εφάπαξ ενίσχυση στους ασφαλισμένους του τ. ΕΤΑΑ, καθώς και στους οικονομολόγους και γεωτεχνικούς που ασφαλίζονται στον e-ΕΦΚΑ
 8. Η έκτακτη αποζημίωση στους εποχικά εργαζόμενους του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου
 9. Οι αμοιβές σε μισθωτούς που αφορούν αποζημίωση εξόδων διαμονής και σίτισης, ημερήσια αποζημίωση, αποζημίωση εξόδων κίνησης και επίδομα βιβλιοθήκης
 10. Οι αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν από το κράτος στους ιδιοκτήτες ακινήτων για τα «κουρεμένα» κατά 40% ενοίκια και οι οποίες ανέρχονται στο 50% των απωλειών
 11. Τα ποσά των ενισχύσεων που έλαβαν επαγγελματίες και επιχειρήσεις μέσω των κύκλων της επιστρεπτέας προκαταβολής
 12. Οι προνοιακές παροχές σε χρήμα που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ σε άτομα με αναπηρία, η μηναία σύνταξη σε ανασφάλιστους υπερήλικες, το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το επίδομα στέγασης
 13. Τα επιδόματα τακτικής ανεργίας και μακροχρόνια ανέργων, το ειδικό εποχικό βοήθημα, ειδικό βοήθημα μετά τη λήξη του επιδόματος ανεργίας εφόσον το άθροισμα των λοιπών εισοδημάτων δεν υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ
 14. Το επίδομα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων
 15. Οι αποζημιώσεις απόλυσης έως 60.000 ευρώ

Πηγή: imerisia.gr