ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Ν. ΔΡΑΜΑΣ ΧΡ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Α. ΣΟΛΑΚΗ

 

  • Εφάπαξ καταβολή της οφειλής συνεπάγεται και 100% απαλλαγή από πρόστιμα και προσαυξήσεις, ενώ ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων η απαλλαγή κυμαίνεται από 50 έως 80%
  • Δίνεται η δυνατότητα ένταξης στη ρύθμιση και οφειλών της τελευταίας πενταετίας που θα βεβαιωθούν μέχρι τέλος Αυγούστου

 

 

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΣΠΥΡΟΣ ΛΑΤΣΑΣ

ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΙΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

Πρόσφατα ψηφίστηκε από τη Βουλή ο νόμος 4438 / 31-7-2017, ο οποίος, μεταξύ άλλων, δίνει τη δυνατότητα της ρύθμισης κάθε είδους οφειλών σε Δήμους και Νομικά τους Πρόσωπα με δυνατότητα διαγραφής προστίμων και προσαυξήσεων ανάλογα με το ποσό των δόσεων που θα επιλέξει ο κάθε οφειλέτης. Για το συγκεκριμένο θέμα παραχώρησαν συνέντευξη τύπου ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου Δράμας κ. Άγγελος Σολάκης και ο Βουλευτής ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Νομού Δράμας κ. Χρήστος Καραγιαννίδης, την Παρασκευή 18 Αυγούστου, καλώντας όσους έχουν οφειλές προς το Δήμο Δράμας και ειδικά τους επαγγελματίες να επωφεληθούν των ευνοϊκών ρυθμίσεων που παρέχει ο νόμος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη ρύθμιση που προσφέρεται από το νόμο, μπορούν να υπαχθούν και οφειλές που θα βεβαιωθούν ταμειακά έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2017, δηλαδή δύο μήνες μετά την δημοσίευση του νόμου 4483/31-07-2017. Μάλιστα στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν και μη βεβαιωμένες οφειλές που αφορούν την τελευταία πενταετία. Βέβαια απαραίτητη προϋπόθεση για τη ρύθμιση οφειλών είναι η σύνταξη βεβαιωτικού καταλόγου τουλάχιστον ένα μήνα νωρίτερα, οπότε οι ενδιαφερόμενοι για υπαγωγή στη ρύθμιση για οφειλές της τελευταίας πενταετίας θα πρέπει να προσέλθουν μέχρι το τέλος Αυγούστου στο Δήμο Δράμας.

 

«Ο νόμος δίνει τη δυνατότητα σε οφειλέτες να ρυθμίσουν, αφού πρώτα βεβαιώσουν, ποσά τελευταίας πενταετίας»

 

Στις δηλώσεις του ο Αντιδήμαρχος κ. Σολάκης ανέφερε ότι ο νόμος «αφορά νομικά πρόσωπα, δηλαδή επιχειρήσεις, αλλά και ατομικές επιχειρήσεις, όπως επίσης και ιδιώτες. Παντός είδους πρόστιμα, παντός είδους προσαυξήσεις οι οποίες βαρύνουν οφειλέτες, είτε νομικά πρόσωπα είτε ιδιώτες, μπορούν με την καινούρια ευνοϊκή ρύθμιση να ρυθμίσουν το ποσό τους και ανάλογα με τις δόσεις που θα επιλέξουν να επωφεληθούν από τα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις».

Συγκεκριμένα:

α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%),

β) αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%),

γ) αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%),

δ) αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%),

ε) αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό (100) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

Ακόμη ο κ. Σολάκης σημείωσε: «Επιπλέον, για πρώτη φορά νόμος συμπεριλαμβάνει και οφειλές οι οποίες πρόκειται να βεβαιωθούν. Και αυτή είναι η καινοτομία του νόμου αυτού. Πέρα δηλαδή από το ότι είναι ευνοϊκός όσον αφορά πρόστιμα και προσαυξήσεις δίνει τη δυνατότητα σε οφειλέτες να ρυθμίσουν, αφού πρώτα βεβαιώσουν, ποσά τελευταίας πενταετίας. Δηλαδή υπάρχει ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, μια καφετέρια, η οποία για τον α ή β λόγο δεν υπέβαλλε δήλωση, άρα λοιπόν ο Δήμος δεν γνωρίζει ποιος είναι ο τζίρος της επιχείρησης αυτής, άρα δεν έχει καταβάλει ποτέ το 0,5 ή 5%. Στην προκειμένη περίπτωση μπορεί να έρθει με τα αντίστοιχα παραστατικά, όπως για παράδειγμα περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α., οι οποίες ανάλογα δείχνουν τον τζίρο του κάθε τριμήνου ή μήνα, βεβαιώνονται αυτά τα ποσά της τελευταίας πενταετίας και αμέσως μετά τη βεβαίωση έχει το δικαίωμα να τα ρυθμίσει. Η βεβαίωση εντάσσεται σε άλλο νόμο, ο οποίος υποχρεωτικά δίνει τη δυνατότητα στον οφειλέτη της παραμονής αυτού του βεβαιωμένου ποσού για ένα ολόκληρο μήνα. Δηλαδή θα πρέπει ο οφειλέτης να προσέλθει μέχρι τα τέλη Αυγούστου ούτως ώστε να καταθέσει τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ποιος είναι ο τζίρος που έχει κάνει, αμέσως μετά να συμπεριληφθεί στον βεβαιωτικό κατάλογο, ο οποίος θα έχει ανάρτηση επί ένα μήνα, άρα θα έχει και το δικαίωμα ο οφειλέτης να προσφύγει στην περίπτωση όπου διαφωνεί και αμέσως μετά από αυτόν τον μήνα θα μπορεί να ρυθμίσει την οφειλή του ανάλογα με το πως επιθυμεί, είτε εφάπαξ καταβάλλοντας το ποσό της οφειλής και γλυτώνοντας το 100% των προστίμων και των προσαυξήσεων είτε καταβάλλοντας το ποσό της οφειλής σε δόσεις άρα παίρνει ένα αντίστοιχο μέρος των προσαυξήσεων και των προστίμων που τον επιβαρύνουν».

Σχετικά με τη διαδικασία καταβολής των δόσεων ο κ. Σολάκης σημείωσε: «Στην περίπτωση που κάποιος καθυστερήσει την καταβολή της δόσης για έναν μήνα τότε η προσαύξηση, το πρόστιμο που θα του επιβληθεί είναι 5% το μήνα. Έχει το δικαίωμα να καθυστερήσει τις δόσεις μέχρι τρεις μήνες. Στην περίπτωση όπου υπερβεί κάποιος οφειλέτης το τρίμηνο που του δίνεται το δικαίωμα καθυστέρησης με την προσαύξηση του 5% για κάθε μήνα καθυστέρησης τότε χάνει τη ρύθμιση. Άρα ο ένας μήνας καθυστέρησης κοστίζει 5% παραπάνω και έχει το δικαίωμα κανείς το δοσολογίο του να το τραβήξει τρεις μήνες πίσω εάν και εφόσον δεν έχει χρήματα ή του συμβεί κάτι ούτως ώστε να μην χάσει τη ρύθμιση».

Ο κ. Σολάκης ανέφερε πως η ενημερότητα δίνεται στον οφειλέτη ανάλογα με το ποσό που θα ρυθμίσει. Για ποσά μέχρι 5.000 ευρώ θα πρέπει να πληρωθεί το 10% των χρημάτων της οφειλής σαν πρώτη ή δεύτερη δόση, ενώ αν είναι μεγαλύτερο το ποσό τότε πρέπει να πληρωθεί και μεγαλύτερο ποσό σαν πρώτη ή δεύτερη δόση. Μάλιστα, όπως επεσήμανε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών με το συγκεκριμένο νόμο «Μπορεί να ρυθμίσει κάποιος παντός είδους χρέη που έχει προς το Δήμο, όπως για παράδειγμα μια οφειλή ΚΟΚ η οποία έγκειται και πάει πίσω από το 2002».

 

«Να έρθουν να ρυθμίσουν αυτή την εκκρεμότητα και να αναζωογονήσουν και λίγο τις επιχειρήσεις τους»

 

Ο Βουλευτής κ. Καραγιαννίδης, μιλώντας στα Μ.Μ.Ε., σημείωσε: «Αυτή είναι μια προσπάθεια και πρέπει να την γνωρίζουν οι επιχειρηματίες και οι πολίτες της Δράμας που ξεκίνησε πέρσι. Είχαμε κάνει επίσκεψη με τον Ηλία Ηλιάδη και τον Στέφανο Γεωργιάδη στον τότε Υπουργό Εσωτερικών Παναγιώτη Κουρουμπλή και δέχθηκε να συμπεριλάβει στο τότε νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε και ψηφίστηκε πριν από λίγες μέρες, αυτή τη ρύθμιση. Η πίεση των επαγγελματιών εκείνη την εποχή και προς εμένα, αλλά και μετά προς το Υπουργείο όλοι μαζί, ήταν πολύ μεγάλη και καταφέραμε να φέρουμε αυτή τη ρύθμιση. Θα με στεναχωρήσει ιδιαίτερα αν αυτή τη ρύθμιση δεν την εκμεταλλευτούν όσοι όλο αυτό το χρονικό διάστημα μιλούσαμε μαζί τους και λέγαν ότι πρέπει να έρθει όσο το δυνατόν συντομότερα. Από ότι μαθαίνω μέχρι στιγμής είναι πολύ μικρή η προσέλευση επαγγελματιών – επιχειρηματιών για να εκμεταλλευτούν αυτή τη ρύθμιση. Καλό είναι τις αμέσως επόμενες ημέρες, γιατί γνωρίζω ότι υπήρχαν αρκετές επιχειρήσεις με ζητήματα προσαυξήσεων και προστίμων κυρίως στο χώρο του επισιτισμού, να έρθουν να ρυθμίσουν αυτή την εκκρεμότητα και να αναζωογονήσουν και λίγο τις επιχειρήσεις τους γιατί τους βάρυναν αρκετά μεγάλα ποσά και άρα πρέπει να προχωρήσει αυτή η ιστορία όπως και να ‘χει, γιατί αν περάσει η ημερομηνία δεν θα έχει δικαίωμα για κάτι που κάναμε αγώνα ενάμιση χρόνο να μπορεί να το εκμεταλλευτεί».

Γενικότερα, για το σύνολο του νόμου ο κ. Καραγιαννίδης υπογράμμισε: «Πέρα από αυτό, το νομοσχέδιο “σκούπα” του Υπουργείου Εσωτερικών έχει και αρκετά θετικά όσον αφορά και τους Δήμους. Ιδίως στο κομμάτι των ΔΕΥΑ. Να πω ένα παράδειγμα. Η συμμετοχή της ελληνικής πολιτείας σε έργα των ΔΕΥΑ ήταν 30%. Τώρα έχει αυξηθεί στο 100%. Αυτό σημαίνει ότι οι Δήμοι μπορούν να κάνουν έργα που αφορούν τις ΔΕΥΑ που να είναι 100% επιδοτούμενα από την ελληνική πολιτεία. Και αυτό πρέπει να το εκμεταλλευτούν όχι μόνο ο Δήμος Δράμας, όλοι οι Δήμοι, γιατί ουσιαστικά απελευθερώνουν ποσά από τον προϋπολογισμό για να χρησιμοποιήσουν αλλού εφόσον το ελληνικό κράτος μπορεί να τους χρηματοδοτήσει μέχρι 100% για έργα ύδρευσης – αποχέτευσης. Είναι ένα μικρό παράδειγμα. Το νομοσχέδιο έχει παρά πολλά θετικά και για τη λειτουργία των Δήμων και για τους εργαζόμενους στους ΟΤΑ, αλλά γενικότερα για το πώς μπορεί να λειτουργήσει η Τοπική Αυτοδιοίκηση από εδώ και πέρα».