ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Με στόχο τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των δημοτών του Δήμου και συγκεκριμένα, την ψυχαγωγία των παιδιών σε ασφαλείς χώρους, ο Δήμος Παρανεστίου προχωρά στην υλοποίηση της εγκατάστασης παιδικών χαρών στους οικισμούς Νικηφόρου, Πτελέας, Πλατανιάς, Υψηλής Ράχης, Χαμοκεράσων, Παλιαμπέλων και Τείχους.
Το έργο θα υλοποιηθεί από ίδιους πόρους συνολικού ποσού 208.650,00 ευρώ και από χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών, στα πλαίσια του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 61600/2-11-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών συνολικού ποσού 198.302,41 ευρώ.
Το έργο αφορά την κατασκευή υποδομών, την προμήθεια, την τοποθέτηση παιδικών οργάνων και δαπέδου ασφαλείας των παιδικών χαρών, με στόχο τη δημιουργία και λειτουργία παιδικών χαρών που θα πληρούν τα πρότυπα και τις προδιαγραφές ασφαλείας που απαιτούνται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.
Επίσης, υπό αξιολόγηση βρίσκεται το έργο της κατασκευής παιδικής χαράς και βελτίωσης του γηπέδου μπάσκετ – βόλεϊ στον αύλειο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Αδριανής το οποίο έχει προταθεί για χρηματοδότηση στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER.
Προγραμματίζεται η εγκατάσταση παιδικής χαράς στην Πρασινάδα, μετά από έγκριση αιτήματος παραχώρησης του αύλειου χώρου του σχολείου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Δήμος Παρανεστίου είχε προχωρήσει με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε αποξήλωση των υφιστάμενων παιδικών χαρών διότι δεν πληρούσαν τις προδιαγραφές της κείμενης νομοθεσίας για την ασφάλεια των παιδιών.
Έκτοτε, το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ είναι το πρώτο πρόγραμμα (χωρίς πληθυσμιακά κριτήρια) στο οποίο μπορούσαν να ενταχθούν οι οικισμοί του Δήμου μας και ο Δήμος Παρανεστίου ανταποκρίθηκε άμεσα υποβάλλοντας τη σχετική πρόταση και έχοντας ήδη εξασφαλίσει την ένταξη του ανωτέρου έργου διαθέτοντας και τους παραπάνω αναφερόμενους ίδιους πόρους.