ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ

 

Την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου και ώρα 13:00, ο Αντιπεριφερειάρχης Δράμας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος, συνοδευόμενος από τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας κ. Θεόδωρο Σιδηρόπουλο, επισκέφθηκε τον χώρο εκτέλεσης των εργασιών για την εκπόνηση του έργου «Κατασκευή Γέφυρας Μαρμαριάς επί της Ε.Ο. Νο14 Δράμας-Ξάνθης», προϋπολογισμού 3.500.000,00 ευρώ και χρηματοδοτούμενου από το ΕΣΠΑ 2014-2020/ΕΠ «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020».

Με το έργο αυτό, προβλέπεται η κατασκευή νέας γέφυρας μήκους 72 μ. και πλάτος 15,80 μ. επί της Ε.Ο. Νο14 Δράμας-Ξάνθης στην περιοχή της Μαρμαριάς Δήμου Παρανεστίου, καθώς και η κατασκευή των προσβάσεων αυτής στο εθνικό δίκτυο.

Όπως προέκυψε από την επιτόπια επίσκεψη, έχει ολοκληρωθεί η διαμόρφωση του χώρου για την πρόσβαση των μηχανημάτων, ενώ την στιγμή αυτή, εκτελούνται εργασίες εκβραχισμού στις θέσεις των δύο ακροβάθρων και του μεσοβάθρου. Από τις 22 αυτού του μήνα, αναμένεται να αρχίσουν οι εργασίες πασσαλόμπηξης. Θα τοποθετηθούν συνολικά 240 πάσσαλοι διατομής 30 cm και μέσου βάθους 12,00 μ., για την θεμελίωση των βάθρων.

Κατά την αυτοψία, ο Αντιπεριφερειάρχης Δράμας δήλωσε ότι: «Οι όποιες αμφισβητήσεις για το εν λόγω έργο έλαβαν τέλος. Δεν πρόκειται για ένα έργο που μένει στα χαρτιά, αλλά για ένα έργο που ήδη εκπονείται, ένα έργο του οποίου οι εργασίες εκτέλεσής του προχωρούν απρόσκοπτα και με το προβλεπόμενο στη σύμβαση χρονοδιάγραμμα».