Την Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2021, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά η τελική συνάντηση του έργου TEAWAY (Οι δρόμοι του Τσαγιού) που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας της Λεκάνης της Μαύρης Θάλασσας. Του προγράμματος ηγούνταν το Επιμελητήριο Ξάνθης ενώ συμμετείχαν ως εταίροι το Επιμελητήριο Δράμας, το Επιμελητήριο της Τραπεζούντας από την Τουρκία, η Αναπτυξιακή εταιρεία της Βάρνας από την Βουλγαρία, το Διεθνές Κέντρο Κοινωνιολογικών Ερευνών από την Γεωργία και η Ένωση Νέων Γυναικών από την Αρμενία. Την συνάντηση διοργάνωσε το Επιμελητήριο της Τραπεζούντας με συμμετοχή όλου του εταιρικού σχήματος και παρουσία εκπροσώπων του παραγωγικού τομέα των αρωματικών φυτών της κάθε συμμετέχουσας περιοχής.

Το έργο είχε διάρκεια 30 μήνες και ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2018. Το έργο εστίαζε στον αγροτικό τομέα της Περιοχής της Μαύρης Θάλασσας και συγκεκριμένα στην παραγωγή και προώθηση των αρωματικών φυτών. Βασική επιδίωξη του έργου αποτελούσε η διαμόρφωση ενός ισχυρού brandname που συνέδεε την περιοχή της Μαύρης θάλασσας με το τσάι που παράγεται από τα εδώδιμα αρωματικά φυτά σε αυτήν. Ως εκ τούτου στόχευε στην ανάδειξη της καλλιέργειας τους ως ένα δυναμικό παραγωγικό κλάδο για την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας.

Στο πλαίσιο αυτής της τελικής συνάντησης, οι εταίροι είχαν την δυνατότητα να παρουσιάσουν τις μελέτες και δράσεις που ολοκλήρωσαν κατά την διάρκεια του έργου, να εκφράσουν τις εκτιμήσεις τους από τον αντίκτυπο που είχαν τα παραδοτέα του στην τοπική αγροτική οικονομία αλλά και να συν-διαμορφώσουν ένα αναλυτικό σχέδιο ενεργειών για την περαιτέρω διάχυση των αποτελεσμάτων αυτού. Τέλος, διάχυτη ήταν η συγκίνηση των εταίρων για την ολοκλήρωση της κοινής τους προσπάθειας κάτω από τις αντίξοες συνθήκες της πανδημίας κατά την διάρκεια αυτών των δύο αυτών χρόνων.

Η εκκίνηση έγινε για τον τομέα των αρωματικών φυτών και βοτάνων της Μαύρης Θάλασσας, το βλέμμα τώρα είναι στραμμένο προς την επίτευξη της εδραίωσης του στην περιοχή παρέμβασης του έργου TEAWAY.