Επιστολή προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Δόμνα Μιχαηλίδου, με θέμα «Εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας –Αίτημα εύλογης παράτασης», απέστειλε το Επιμελητήριο Δράμας.

Η επιστολή έχει ως εξής:

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ

Σχετικά με την εφαρμογή της ψηφιακής Κάρτας Εργασίας από τις αρχές Μαΐου, διαπιστώνουμε μετά από αιτήματα μελών μας, ότι προκύπτουν διάφορα θέματα που χρειάζονται επαρκή χρόνο να αντιμετωπιστούν. Η προμήθεια του απαραίτητου τεχνολογικού υλικού, η επιλογή του λογισμικού, η αναγκαία προετοιμασία και προσαρμογή των συστημάτων των λογιστηρίων, η διαθεσιμότητα των εξειδικευμένων τεχνικών που θα υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις και η απαραίτητη εκπαίδευση του προσωπικού προς αποφυγή λαθών, είναι στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη.

Επειδή όλα τα προηγούμενα βάζουν σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τα οποία δεν έχουν αντιμετωπιστεί επαρκώς μέχρι τώρα, είναι αναγκαίο να εξετάσετε εγκαίρως μία εύλογη χρονική παράταση στην σχετική προθεσμία πλήρους εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, ώστε οι επιχειρήσεις να έχουν τη δυνατότητα να ανταπεξέλθουν στις πολλαπλές απαιτήσεις σε μια ομαλή ψηφιακή λειτουργική μετάβαση.

 

Με εκτίμηση

Στέφανος Γεωργιάδης

Πρόεδρος Επιμελητηρίου Δράμας