Επιστολή στάλθηκε στα Υπουργεία Οικονομικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων αλλά και στον Υπουργό Εσωτερικών, από τους Προέδρους των Επιμελητηρίων της Α.Μ.Θ., σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών με φορείς του Δημοσίου και ΝΠΔΔ, τις οποίες έχουν συνάψει επιχειρήσεις της περιοχής μας και το αυξημένο ενεργειακό κόστος που αντιμετωπίζουν.

Η επιστολή αναφέρει τα εξής:

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,

Τα Επιμελητήρια της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης γίνονται καθημερινά αποδέκτες της κραυγής αγωνίας των επιχειρήσεων της περιοχής μας, οι οποίες έχουν συνάψει συμβάσεις προμηθειών με φορείς του Δημοσίου και ΝΠΔΔ και σήμερα βρίσκονται αντιμέτωπες με την ραγδαία αύξηση του ενεργειακού κόστους και των τιμών σε βασικές πρώτες ύλες. Όπως γνωρίζετε, οι δημόσιες συμβάσεις προμηθειών έχουν χρονικό διάστημα υλοποίησης ενός ή δυο ετών και ορίζουν σταθερές τιμές πώλησης, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης του εκάστοτε διαγωνισμού. Συνεπεία της συνθήκης αυτής, οι συμβαλλόμενες επιχειρήσεις καθίστανται εκτεθειμένες σε οποιαδήποτε μεταβολή του κόστους των πρώτων υλών ή της ενέργειας, ακόμη και όταν αυτές καθιστούν ασύμφορη την υλοποίηση του έργου.

Τη δεδομένη χρονική στιγμή, η ταυτόχρονη αύξηση του κόστους ενέργειας με την ραγδαία αύξηση των τιμών σε βασικές πρώτες ύλες, έχουν φέρει σε αδιέξοδο χιλιάδες επιχειρήσεις, οι οποίες απορροφούν καθημερινά ολοένα και μεγαλύτερες αυξήσεις στο κόστος παραγωγής των προμηθειών και πλέον απειλείται πολύ σοβαρά η βιωσιμότητά τους.

Επειδή το ζήτημα αυτό απασχολεί το σύνολο των επιχειρήσεων που έχουν συμβληθεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα με το ελληνικό δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, χωρίς να είναι σε θέση να αλλάξουν τους όρους των συμβάσεων που έχουν υπογράψει. Επειδή ήδη η Κυβέρνηση έχει εξαγγείλει μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας για τα ελληνικά νοικοκυριά αλλά οι επιχειρήσεις παραμένουν έκθετες στο κύμα αύξησης των τιμών.

Κύριοι Υπουργοί,

Αιτούμαστε άμεσα να ληφθούν μέτρα για το ζήτημα αυτό και προτείνουμε να υπάρξει οριζόντια νομοθετική ρύθμιση που θα επιτρέψει την αναπροσαρμογή όλων των συμβάσεων με προσαυξήσεις που θα προκύπτουν από τον μέσο όρο των τιμών παρατηρητή.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

 

Με εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α.Μ.Θ &

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΒΡΟΥ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΤΟΨΙΔΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΜΑΡΚΟΣ ΔΕΜΠΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΑΒΑΝΗΣ