Νέο σύστημα επιδόματος θέρμανσης από το Υπουργείο Οικονομικών, με βάση τις ανάγκες θέρμανσης ανά οικισμό, σε συνεργασία με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία

Ημέρες βαθμοημερών Δεκέμβριος 2020

Νευροκόπι

Βαθμοημέρες 314

Μέση θερμοκρασία μηνός 5,4 Β

Μέση ελαχίστη (ημέρας) 24 Δεκεμβρίου 0,4 Β

Ελαχίστη μηνός 1 Δεκεμβρίου -3,8 Β

Παρανέστι

Βαθμοημέρες 262

Μέση θερμοκρασία μηνός 7,0 Β

Μέση ελαχίστη (ημέρας) 3 Δεκεμβρίου 2,4 Β

Ελαχίστη μηνός 2 Δεκεμβρίου -2,2 Β

Φωτολίβος

Βαθμοημέρες 203

Μέση θερμοκρασία μηνός 9,0 Β

Μέση ελαχίστη (ημέρας) 1 Δεκεμβρίου 5,0 Β

Ελαχίστη μηνός 24 Δεκεμβρίου 0,3 Β

Μικρόκαμπος

Βαθμοημέρες 201

Μέση θερμοκρασία μηνός 9,0 Β

Μέση ελαχίστη (ημέρας) 1 Δεκεμβρίου 4,7 Β

Ελαχίστη μηνός 24 Δεκεμβρίου 0,1 Β

Άγιος Αθανάσιος

Βαθμοημέρες 198

Μέση θερμοκρασία μηνός 9,1 Β

Μέση ελαχίστη (ημέρας) 1 Δεκεμβρίου 4,9 Β

Ελαχίστη μηνός 24 Δεκεμβρίου 1,1 Β

 

Παράσχος Ανδρέας

Απόστρατος Αξ/κός

Πολεμικής Αεροπορίας

Μετεωρολόγος