ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Ν. ΔΡΑΜΑΣ

 

 

  • 46.153,64 ευρώ στο Δήμο Δοξάτου μέσω του Προγράμματος ΑΚΙΣΑ
  • «Φανταζόμαστε ότι ο Δήμαρχος Δοξάτου δεν θα βάλει προαπαιτούμενα ξανά για την είσπραξη των χρημάτων αυτών»

 

Σε ανακοίνωση του Βουλευτή ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Ν. Δράμας κ. Χρήστου Καραγιαννίδη αναφέρονται τα εξής:

«Το Υπουργείο Εσωτερικών ανταποκρινόμενο σε αιτήματα που υπέβαλαν Δήμοι της χώρας, ενέκρινε επιχορήγηση συνολικού ποσού 15.818.619,02 ευρώ, αποκλειστικά και μόνο για την εξόφληση υποχρεώσεών τους που προέρχονται από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής που έχουν καταστεί τελεσίδικες έως 19/7/2018 και αφορούν σε αξιώσεις από προμήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.

Με χρέωση του λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», εντός του πλαισίου του Προγράμματος Αυτοδιοίκηση Κοινωνική Συνοχή – Ισόρροπη Ανάπτυξη (ΑΚΣΙΑ), στα εν λόγω ποσά που αποδίδονται βρίσκεται και ο Δήμος Δοξάτου, ο οποίος επιχορηγείται με το ποσό των 46.153,64 € για την εξόφληση υποχρεώσεών του.

Φανταζόμαστε ότι ο Δήμαρχος Δοξάτου δεν θα βάλει προαπαιτούμενα ξανά για την είσπραξη των χρημάτων αυτών».