Η άσκηση κοινωνικής πολιτικής, μέριμνας και αλληλεγγύης προς όφελος του συνόλου των δημοτών αποτελεί βασικό μέλημα της παράταξής μας «Επανεκκίνηση για τη Δράμα» και του επικεφαλής μας και υπ. Δημάρχου Δράμας Γιώργο Παπαδόπουλου.

Με προτεραιότητα τον άνθρωπο, αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες και αναπτύσσουμε δράσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση της απασχόλησης, στην κοινωνική στήριξη ευπαθών ομάδων και στην κάλυψη των αναγκών του συνόλου των δημοτών.

Διεκδικώντας χρηματοδοτήσεις και κονδύλια από κρατικούς και κοινοτικούς πόρους, σκοπεύουμε στην:

  • Αναβάθμιση των κοινωνικών υποδομών του Δήμου.
  • Διεύρυνση του αντικειμένου των κοινωνικών υπηρεσιών και ένταξη νέων δομών.
  • Σύγχρονη λειτουργία Κέντρου Κοινότητας (κινητή μονάδα) και του ΚΕΠ Υγείας, για τη διαχείριση προγραμμάτων αγωγής και προαγωγής της υγείας, οργανώνοντας προληπτικές εξετάσεις που αφορούν στην υγεία των δημοτών.
  • Λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης της Οικογένειας μέσω του οποίου οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα πληροφόρησης για όλες τις δέσμες ενεργειών του Δήμου μας προς τη οικογένεια, με γνώμονα την έγκυρη ενημέρωση τους και την σωστή δικτύωση με όλες τις δημοτικές υπηρεσίες – πρώτα της κοινωνικής πολιτικής και ακολούθως με κάθε άλλη παροχή του Δήμου.
  • Υλοποίηση προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών με παιδαγωγικές δραστηριότητες, δημιουργικά παιχνίδια, γυμναστική, χορό, θεατρικά δρώμενα και ζωγραφική κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών των σχολείων, προσφέροντας ανάσα στους εργαζόμενους γονείς, στις πολύτεκνες και στις μονογονεϊκές οικογένειες.
  • Υλοποίηση καινοτόμων προγραμμάτων που στοχεύουν στη στήριξη και στην εκπαίδευση των νέων.
  • Οργάνωση ημερίδων επαγγελματικού προσανατολισμού.
  • Κατασκευή και δημιουργία περισσότερων Βρεφονηπιακών Σταθμών και ταυτόχρονη λειτουργία νέων βρεφικών τμημάτων στους υφιστάμενους σταθμούς.

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα της παράταξής μας στην ιστοσελίδα https://dramarestart.gr/programma/