Αναφορά προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Τάκη Θεοδωρικάκο, με θέμα «Ενίσχυση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δράμας με αστυνομικό προσωπικό στις τακτικές μεταθέσεις του έτους 2023», κατέθεσε η Βουλευτής Ν. Δράμας κ. Χαρά Κεφαλίδου.

Η αναφορά έχει ως εξής:

Το Σωματείο Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Δράμας, με επιστολή του προς τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, ζητά την ενίσχυση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δράμας με αστυνομικό προσωπικό, στις τακτικές μεταθέσεις του έτους 2023.

Στην επιστολή τους επισημαίνεται η αναγκαιότητα της στελέχωσης των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δράμας με έμψυχο δυναμικό, για τους παρακάτω λόγους:

-Η υπάρχουσα οργανική δύναμη της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δράμας υπολείπεται κατά σαράντα τέσσερις (44) θέσεις της προβλεπόμενης από το Οργανόγραμμα δύναμής της.

-Η Διεύθυνση Αστυνομίας Δράμας καλείται να αντιμετωπίσει, με την ήδη υπάρχουσα δύναμή της, τις ανάγκες που προκύπτουν από τη λειτουργία δέκα (10) συνολικά αστυνομικών μονάδων (όπως αναλυτικά περιγράφονται στον επιστολή του Σωματείου).

-Οι αυξημένες ανάγκες που θα προκύψουν από την λειτουργία του Κέντρου Κράτησης στο Δημοτικό Διαμέρισμα του Νικηφόρου τους προσεχείς μήνες και με δεδομένο ότι εξαιτίας αυτού του γεγονότος, επιτάσσεται η άμεση ίδρυση Τμήματος Μεταγωγών, του οποίου η στελέχωση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί, εξ’ αρχής, βάσει των προβλεπόμενων Διατάξεων για τις νεοϊδρυθείσες Υπηρεσίες.

Όπως τονίζουν, οι μεταθέσεις και η κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δράμας με ικανό αριθμό αστυνομικών, σε συνδυασμό και με τις μηδενικές θέσεις στο Συμβούλιο συμπληρωματικών μεταθέσεων του έτους 2022, κρίνονται απαραίτητες με απώτερο σκοπό την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών αυτής, την πρόληψη και αποτελεσματική αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και τη διασφάλιση της κοινωνικής γαλήνης.

Σας επισυνάπτω την επιστολή του Σωματείου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δράμας, ζητώντας να τη λάβετε υπόψη, προκειμένου να εξασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης αυτής.