ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΔΡΑΜΑΣ

 

 

Στο πλαίσιο εκτέλεσης «Υπηρεσιών διάγνωσης βαθμού ωριμότητας και προετοιμασίας ετοιμότητας του Δήμου Δράμας για την συμμόρφωσή του στο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και παροχής υπηρεσιών DPO – εξωτερικού υπεύθυνου προστασίας δεδομένων» και συγκεκριμένα σχετικών δράσεων ευαισθητοποίησης, ο Δήμος Δράμας θα πραγματοποιήσει στις 21-2-2019 και ώρα 1:00 μ.μ στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δημαρχείου Δήμου Δράμας, ενημερωτικό σεμινάριο για το νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – General Data Protection Regulation -GDPR ) που είναι υποχρεωτικός για όλες ανεξαιρέτως τις επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς.

Η ενημέρωση θα καλύψει το θέμα των υποχρεώσεων του Δήμου Δράμας ως υπεύθυνου επεξεργασίας συμμόρφωσης και απευθύνεται σε όλους τους πολίτες και σε όλους ανεξαιρέτως τους υπαλλήλους του Δήμου Δράμας.