ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

Ενημερωτική εκδήλωση για τη νέα Δράση ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών – Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής 29 Μαρτίου στην Ξάνθη.

Η σχετική προκήρυξη της Ειδικής Γραμματείας ΕΤΠΑ & ΤΣ του Υπουργείου με τίτλο «Δράσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας και Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Φοιτητικές εστίες και εγκαταστάσεις Τεχνολογικών Φορέων του Υπουργείου Παιδείας» έχει συνολικό προϋπολογισμό 9.000.000 €, ωστόσο δύνανται να ενταχθούν πράξεις έως 40.000.000,00 €.

Η Δράση απευθύνεται σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Τεχνολογικούς Φορείς του Υπουργείου Παιδείας και το ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης. Η σχετική Πρόσκληση ανοίγει στις 10 Απριλίου 2019.

Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Πολ. Συλλόγου ΘΑΜΥΡΙΣ, συμμετείχαν Καθηγητές και στελέχη του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, του κυριότερου δυνητικού δικαιούχου της δράσης στην περιοχή, που ενημερώθηκαν από τα στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος για τις λεπτομέρειες της δράσης και της υποβολής προτάσεων.