ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΔΡΑΜΑΣ

 

 

Από Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2019 ξεκίνησαν οι εγγραφές στο Δημοτικό Ωδείο Δράμας για το διδακτικό έτος 2019-2020. Οι ώρες εγγραφών και πληροφοριών είναι 9.00 -20.00.

Πριν την εγγραφή είναι σημαντικό οι γονείς και οι μαθητές να λάβουν γνώση της 27/2019 (αναρτημένης στο διαδίκτυο με ΑΔΑ: ΨΕΔ6ΟΡ50-ΥΟΡ και στο Ωδείο) απόφασης του Δ.Σ. που αφορά τα δίδακτρα αλλά και τη νέα κανονιστική απόφαση σχετικά με τις εκπτώσεις και απαλλαγές στις ειδικές κατηγορίες.

 

Ο Πρόεδρος του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. Δράμας

Δημήτριος Καραμπατζάκης