Η Δράμα φιλοξενεί 5 ως 9 Οκτωβρίου 2022 νέους από άλλες ευρωπαϊκές χώρες και καλεί τους νέους της Δράμας ηλικίας 18-30 ετών σε έναν ανοιχτό διάλογο μαζί τους.

Στο πλαίσιο του προγράμματος διοργανώνεται εσπερίδα στρογγυλής τραπέζης στις 7 Οκτωβρίου στις 18:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου Δράμας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν την αίτηση ενδιαφέροντος που ακολουθεί στο παρακάτω email: [email protected]

Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής είναι η καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.

Σκοπός της εσπερίδας είναι νέοι διαφορετικής εθνικής καταγωγής, κουλτούρας, ηλικίας και κοινωνικών καταβολών να ανταλλάξουν γνώσεις και απόψεις για θέματα που απασχολούν τους ίδιους και εν γένει την παγκόσμια κοινότητα. Η ανταλλαγή απόψεων θα οδηγήσει σε ένα κείμενο προτάσεων τις οποίες στο τέλος ο επικεφαλής της ομάδας που θα οριστεί από τα μέλη της ομάδας θα παρουσιάσει στο ευρύ κοινό. Μέσω της συμμετοχής τους οι νέοι σε προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης θα αναπτύξουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες και θα συζητήσουν με συνομηλίκους τους από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες για θέματα που τους ενδιαφέρουν.

Η εσπερίδα έχει τίτλο ‘’Οι προκλήσεις της ευρωπαϊκής ηπείρου τον 21ο αιώνα’’ με τέσσερις επιμέρους θεματικές κάθε μια από της οποίες αντιστοιχεί και σε μία ομάδα εργασίας. Οι θεματικές ενότητες έχουν ως εξής:

 1. Κλιματική αλλαγή και νέες πολιτικές προστασία του περιβάλλοντος.
 2. Η διάχυση της πληροφορίας και ο κίνδυνος της παραπληροφόρησης.
 3. Η Ελευθερία στην εκπαίδευση και η διασύνδεση της με την αγορά εργασίας.
 4. Η συμμετοχή των πολίτων στα κοινά ως εχέγγυο δημοκρατίας.

Φορέας υλοποίησης του προγράμματος είναι το ΚΔΕΤΥΔ (Καινοτόμες Δράσεις στην Εκπαίδευση, τον Τουρισμό, την Υγεία και τον Διαπολιτισμό) όπου στα χρόνια λειτουργίας του έχει υλοποιήσει βιωματικά εργαστήρια, συναντήσεις και επισκέψεις μελέτης, σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς και εργασιακούς χώρους επιχειρήσεων.

Οι συμμετέχοντες φορείς είναι από την Πολωνία Stowarzyszenie Rozprawy o Europie, από την Βουλγαρία η Academy for Active Youth και από την Ιταλία Mobility Opportunities Happening APS.

Συντονιστής της δράσης ορίζεται ο κ. Ράδος Αλέξανδρος.

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής του πολίτη μεταξύ των νέων

στις μικρές πόλεις»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7/10/2022

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 18.00

ΧΩΡΟΣ : ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΙΣΟΓΕΙΟ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΌΝΟΜΑ  
ΕΠΙΘΕΤΟ  
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ  
EMAIL  

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 1. Η κλιματική αλλαγή και νέες πολιτικές προστασία του περιβάλλοντος.
 2. Η διάχυση της πληροφορίας και ο κίνδυνος της παραπληροφόρησης.
 3. Η ελευθερία στην εκπαίδευση και η διασύνδεση της με την αγορά εργασίας.
 4. Η συμμετοχή των πολίτων στα κοινά ως εχέγγυο δημοκρατίας.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ:

 • Stowarzyszenie Rozprawy o Europie (Πολωνία)
 • Academy for Active Youth (Βουλγαρία)
 • Mobility Opportunities Happening APS (Ιταλία)
 • ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΔΕΤΥΔ (Ελλάδα)