ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΣΕΙΡΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

 

Στις 28, 29 και 30 Ιουνίου 2018 πραγματοποιήθηκε στον Δήμο Βόλβης η εναρκτήρια συνάντηση μεταξύ των εταίρων που συμμετέχουν στο διασυνοριακό πρόγραμμα «Pathways of accessible heritage tourism» (Access2Heritage), στο οποίο ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης συμμετέχει ως Επικεφαλής Εταίρος.

Στο συγκεκριμένο έργο που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα INTERREG V-A «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020». Οι εταίροι το έργου είναι συνολικά εννέα (9):

Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, Δήμος Βόλβης, Local Economic Development Agency-Razlog (Βουλγαρία), Εθνική Συνομοσπονδία ΑΜΕΑ, Union of Disabled People in Bulgaria, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας – Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ecoworld Rhodopes Association (Βουλγαρία), Regional Youth Parliament Association (Βουλγαρία).

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 1.295.840,00 €, ενώ αυτός που αντιστοιχεί στις δράσεις του ΦΔΟΡ ανέρχεται στις 300.500,00€. Η διάρκειά του είναι διετής.

Ο κύριος στόχος του έργου είναι η υποστήριξη του αειφόρου τουρισμού που σχετίζεται με τη φυσική ή πολιτιστική κληρονομιά στην διασυνοριακή περιοχή και η εδραίωσή της ως διεθνούς τουριστικού προορισμού αυξημένης προσβασιμότητας μέσω μίας σειράς δράσεων στήριξης του τουριστικού προϊόντος και των σχετικών με αυτό υπηρεσιών.

Το έργο μεταξύ άλλων αποσκοπεί:

-στην ανταλλαγή μεταξύ των εταίρων τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών που σχετίζονται με τη βελτίωση της προσβασιμότητας των δομών πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς

-στην ευαισθητοποίηση των τοπικών φορέων σε σχέση με τις δυνατότητες του πολιτιστικού τουρισμού, τη σημασία της υιοθέτησης στρατηγικών για βιώσιμη ανάπτυξη και χωρίς αποκλεισμούς σχεδιασμό κ.λπ.

-στη συλλογή δεδομένων σχετικά με την προσβασιμότητα και τη φιλικότητα προς τους επισκέπτες με αναπηρία και ηλικιωμένους βασικών πολιτιστικών και φυσικών πόρων της περιοχής

-στην εκπόνηση κοινής μελέτης στρατηγικού σχεδιασμού προς την κατεύθυνση του branding της περιοχής ως διεθνούς τουριστικού προορισμού για ηλικιωμένους και άτομα με ειδικές ανάγκες, υψηλής ποιότητας με χαμηλό έως μεσαίο κόστος.

Στο πλαίσιο αυτό το έργο Access2Heritage περιλαμβάνει τοπικές καμπάνιες ευαισθητοποίησης, διοργάνωση φεστιβάλ και διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων και εργαστηρίων σχετικών με τον τουρισμό αυξημένης προσβασιμότητας.

Τέλος, το έργο Access2Heritage περιλαμβάνει έργα βελτίωσης της προσβασιμότητας σε δύο περιοχές του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης: στην περιοχή του καταρράκτη της Αγ. Βαρβάρας (περιοχή Διποτάμων Παρανεστίου) και στο παραποτάμιο μονοπάτι του Νέστου ανατολικά του Παρανεστίου από τη σιδηροδρομική γέφυρα με κατεύθυνση προς Ξάγναντο. Επίσης περιλαμβάνει παρεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο της έδρας του ΦΔΟΡ στο Μεσοχώρι, οι οποίες θα καταστήσουν την έδρα ελκυστική σε κάθε επισκέπτη, χωρίς εμπόδια ή δυσκολίες πρόσβασης σε άτομα τρίτης ηλικίας, σε άτομα με αναπηρίες και εν γένει σε άτομα με μειωμένη κινητικότητα.

 

Για το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κεχαγιόγλου Σταύρος

MSc Δασολόγος