ΔΗΜΟΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

 

 

Ο Δήμος Κ. Νευροκοπίου σας ενημερώνει ότι ξεκίνησε από 9/10/2017 η λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας. Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου λειτουργεί στην οδό Περικλέους Κάβδα 6 (στο κτίριο που στεγάζεται το Κ.Ε.Φ.Ο.) και είναι στελεχωμένο με επιστημονικό προσωπικό. Οι πολίτες του Δήμου θα εξυπηρετούνται από Δευτέρα έως Παρασκευή, κατά τις εργάσιμες ώρες.

Η δομή συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο μέσω της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και συγκεκριμένα το ΠΕΠ Α.Μ.Θ.(ΕΣΠΑ 2014-2020) – Άξονας Προτεραιότητας 4: «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

Παρεχόμενες Υπηρεσίες:

Οι υπηρεσίες του Κέντρου κινούνται σε τρείς άξονες:

Α) Υποδοχή-Ενημέρωση-Υποστήριξη των πολιτών.

Β) Συνεργασία με Υπηρεσίες, Φορείς και Δομές παροχής υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας και

Γ) Παροχή Υπηρεσιών που αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελούμενων.

Η λειτουργία του Κέντρου εστιάζει στην υποδοχή και στην ενημέρωση των πολιτών ειδικά όσων ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, σε συνεργασία με τις λοιπές κοινωνικές δομές και υπηρεσίες του Δήμου Κ. Νευροκοπίου.

Ωφελούμενος πληθυσμός:

-Πολίτες που κατοικούν νόμιμα στο Δήμο Κ. Νευροκοπίου

-Ωφελούμενοι του προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης»

-Άτομα ή οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού

-Γενικότερα ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (ΑΜΕΑ, μονογονεϊκές οικογένειες, άνεργοι -κτλ).

Το κέντρο κοινότητας στελεχώνεται από τις παρακάτω ειδικότητες:

-Στεργιάκου Βασιλική, Π.Ε. Κοινωνική Λειτουργός

-Μπούρα Μαρία, Π.Ε. Ψυχολόγος και

-Παπαδοπούλου Χρυσή, Π.Ε. Διοικητικού-Οικονομικού(Αμιγώς Οικονομικού)

Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες (εγγραφές, δικαιώματα, υποχρεώσεις κτλ) παρακαλούμε να απευθύνεστε προσωρινά στο τηλέφωνο 2523350167.

 

Ο Δήμαρχος

Γιαννόπουλος Βασίλειος