Σε προηγούμενη συνεδρίασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο είχε αποφασίσει να καλέσει τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστα Καραμανλή στη Δράμα για να ενημερώσει την τοπική κοινωνία για τη Σιδηροδρομική Εγνατία και τη μη συμμετοχή της Δράμας σε αυτήν. Μάλιστα, τότε είχε αποφασιστεί να σταλεί το κείμενο που εγκρίθηκε και στα υπόλοιπα Δημοτικά Συμβούλια, αλλά και σε άλλους φορείς, έτσι ώστε η πρόσκληση προς τον κ. Καραμανλή να καταστεί πανδραμινό αίτημα.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης των προημερησίας διάταξης θεμάτων στη συνεδρίαση της Δευτέρας 28 Ιουνίου ρωτήθηκε για το συγκεκριμένο θέμα ο Δήμαρχος Δράμας κ. Χριστόδουλος Μαμσάκος, ο οποίος ανέφερε πως το κείμενο στάλθηκε σε όλους όσοι είχε ζητηθεί, όμως φαίνεται να υπάρχουν αντιδράσεις τόσο από μερίδα Δημάρχων όσο και από μερίδα φορέων για το περιεχόμενο αυτού. Ο κ. Μαμσάκος δεν κατονόμασε την προέλευση των αντιδράσεων, πάντως από όσα είπε διαφάνηκε ότι αφενός εγέρθηκαν ζητήματα για το ότι η διαδικασία κινήθηκε από έναν Δήμο, ο οποίος εν συνεχεία καλεί τους υπόλοιπους Δήμους σε κοινή γραμμή, και αφετέρου υπήρξαν διαφωνίες και για το περιεχόμενο του κειμένου.

Σύμφωνα, λοιπόν, με όσα λέχθηκαν στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου το ζήτημα της πρόσκλησης του κ. Καραμανλή στη Δράμα για τη Σιδηροδρομική Εγνατία φαίνεται πως δεν είναι ομόθυμο σε επίπεδο Νομού.