ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

 

 

Προκειμένου να συνταχθεί ο ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ των γραμμένων στο μητρώο αρρένων της Δημοτικής Ενότητας Δράμας και της Δημοτικής Ενότητας Σιδηρονέρου με έτος γέννησης 2004 κλάσεως 2025 , θα πρέπει όσοι γεννήθηκαν το έτος αυτό να δηλώσουν μέχρι 24-03-2020 στο Δήμο Δράμας στον 1ο όροφο στο Τμήμα Δημοτολογίου – Μητρώου Αρρένων γραφείο 111, τη διεύθυνση κατοικίας, το επάγγελμα καθώς και τις γραμματικές τους γνώσεις ή να στείλουν μια απλή υπεύθυνη δήλωση με τα παραπάνω στοιχεία.

Για περισσότερες πληροφορίες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στα τηλ.: 2521350733 ή 2521350620.