Το Σεπτέμβριο εκτιμάται ότι θα ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το νέο Εξοικονομώ –Αυτονομώ το οποίο θα δώσει συνέχεια στις ανάγκες ενεργειακής αναβάθμισης 60.000 ελληνικών νοικοκυριών.

Το πρώτο ορόσημο αυτού του σχεδιασμού είναι η προδημοσίευση του οδηγού εφαρμογής μέχρι τα τέλη Ιουνίου, δράση που θα συνδυαστεί και με την ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος που θα υλοποιήσει το υπουργείο με κλειστή διαδικασία.

Με το νέο πρόγραμμα αναμένεται να πέσουν στην αγορά περί τα 850 εκατ. ευρώ. Συνολικά για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος με πόρους που έχουν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης, το σχετικό κονδύλι θα ανέλθει στα 1,73 δισ. ευρώ.

Από αυτά 1,081 δισ. ευρώ θα διατεθεί σε νοικοκυριά, 450 εκατ. ευρώ για τις ΜΜΜ και 200 εκατ. ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών και κτιρίων του δημοσίου. Σημαντική παράμετρος του προγράμματος είναι η αλλαγή των κριτηρίων και της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων, αφού η μέχρι σήμερα εμπειρία των γρήγορων κλικς δημιούργησε ένταση και άφησε πολύ κόσμο εκτός του Εξοικονομώ-Αυτονομώ.

Τα νέα κριτήρια

Σύμφωνα με πληροφορίες, προτεραιότητα στην αξιολόγηση των αιτήσεων θα έχουν τα νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα, τα κτίρια μεγάλης ηλικίας, ενώ καθιερώνεται κι ένα μοντέλο που θα χωρίζει τη χώρα σε ζώνες ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες. Πρόκειται για το σύστημα των βαθμοημερών που εφαρμόζεται και για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης.

Οι κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές με ακραίες καιρικές συνθήκες, δηλαδή με πολλές μέρες ψύχους και υπερβολικής ζέστης, θα είναι εκείνες που θα έχουν προτεραιότητα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο συνδυασμός των προαναφερόμενων κριτηρίων θα ξεκλειδώνει τόσο τη συμμετοχή στο πρόγραμμα ενίσχυσης για την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών όσο και το ύψος της επιδότησης. Ανάμεσα στους όρους για τη διανομή των μεγαλύτερων ενισχύσεων θα συμπεριλαμβάνεται και ο νέος βαθμός ενεργειακής απόδοσης που θα καταγράφει το κτίριο μετά τις παρεμβάσεις.

Οι επιδοτούμενες εργασίες

Οι εργασίες που θα επιχορηγούνται και υποδεικνύονται από τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές για κάθε κατοικία είναι:

1. Τα κουφώματα/συστήματα σκίασης/αερισμός

2. Η θερμομόνωση

3. Τα συστήματα θέρμανσης – ψύξης

4. Τα συστήματα ζεστού νερού χρήσης

5. Εγκατάσταση νέου Φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με ενεργειακό συμψηφισμό

6. Εγκατάσταση τοπικού συστήματος αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας (ηλεκτρικοί συσσωρευτές), που παράγεται από Φ/Β

7. Εγκατάσταση «έξυπνων» οικιακών σημείων επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητου οχήματος

8. Εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων διαχείρισης (smart home), τα οποία συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας

Τα ποσοστά ενίσχυσης

Τα ποσοστά ενίσχυσης δεν έχουν γίνει γνωστά, ωστόσο εκτιμάται κατά τις διαθέσιμες πληροφορίες πως αυτά θα φτάνουν πιθανόν και το ποσοστό του 80%. Και σε αυτό το νέο «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» θα δίνεται η δυνατότητα συνδυασμού πηγών χρηματοδότησης, δηλαδή από το ίδιο το πρόγραμμα, τραπεζικό δάνειο και ιδία συμμετοχή.

Οπως γίνεται, επίσης, αντιληπτό παύει να ισχύει το μοναδικό κριτήριο συμμετοχής που υπήρχε στα προηγούμενα προγράμματα και ήταν η ταχύτητα… υποβολής των αιτήσεων.

Στο τελευταίο «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» τυχερά στάθηκαν περισσότερα από 39.000 νοικοκυριά, ενώ λόγω της πληθώρας των αιτήσεων και ουσιαστικά της ανυπαρξίας κριτηρίου προτεραιότητας έμειναν εκτός προγράμματος άνω των 50.000 νοικοκυριών.

Πηγή: ot.gr