Ερώτηση προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Νίκη Κεραμέως, με θέμα «Εξαφάνιση των οργανικών κενών της ειδικότητας ΠΕ 79.01 στην “Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2022-2023”», κατέθεσε η Βουλευτής Ν. Δράμας και Τομεάρχης Παιδείας και Θρησκευμάτων του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής κα Χαρά Κεφαλίδου.

Η ερώτηση έχει ως εξής:

Οι Εκπαιδευτικοί ΠΕ 79.01 Μουσικής Επιστήμης, με επιστολή τους διαμαρτύρονται, διότι στις 16-5-2022, που δημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Παιδείας η υπ’ αριθ. πρωτ.: 55292/Ε2 «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2022-2023», παρατηρείται η εξαφάνιση των οργανικών κενών της ειδικότητας ΠΕ 79.01 από την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Με την υπ’ αριθ. 50923/Ε2 Εγκύκλιο αποσπάσεων για το σχολικό έτος 2021-2022, τα οργανικά κενά μουσικών ΠΕ 79.01 υπήρχαν κανονικά. Τα οργανικά κενά, με βάση τις οργανικές θέσεις που δεν καλύφθηκαν από τους περσινούς διορισμούς, είναι περισσότερα από 550, διότι πέρυσι έγιναν 135 διορισμοί ΠΕ 79.01 στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, από τα 682 οργανικά κενά συνολικά.

Δεδομένου ότι, η ανακοίνωση του αριθμού των θέσεων μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών ανά ειδικότητα αναμένεται άμεσα, οι Εκπαιδευτικοί ΠΕ 79.01 ζητούν τις άμεσες ενέργειες του Υπουργείου Παιδείας και της Διεύθυνσης Προσωπικού, ώστε να καταγραφούν πλήρως τα πραγματικά οργανικά κενά του κλάδου ΠΕ 79.01, όπως και τη δίκαιη κατανομή των διορισμών ανάμεσα στις ειδικότητες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Μετά τα ανωτέρω ερωτάται η κα Υπουργός:

  1. Σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβεί το Υπουργείο ώστε να καταγραφούν πλήρως τα πραγματικά οργανικά κενά του κλάδου ΠΕ 79.01 και να γίνει δίκαιη κατανομή των διορισμών ανάμεσα στις ειδικότητες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης;
  2. Γιατί στην υπ’ αριθ. πρωτ.: 55292/Ε2 «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2022-2023», εξαφανίστηκαν τα οργανικά κενά της ειδικότητας ΠΕ 79.01 από την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση;