Την αξιαγάπητη κόρη μας Βασιλική Χατζοπούλου, Δικηγόρο παρ’ Εφέταις, που έλαβε με «ΑΡΙΣΤΑ» το μεταπτυχιακό Δίπλωμα: «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών – Master in Business Administration MBA, τη συγχαίρουμε ολόψυχα και τις ευχόμαστε επιτυχή χρήση του τίτλου, τον οποίο απέκτησε ύστερα από ανελλιπή διετή φοίτηση, εκπονώντας τη διπλωματική εργασία της με θέμα «Franchising – Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση».

 

Οι γονείς της

Αικατερίνη – Γιώργος

Χατζόπουλος