Με την ευγενική χορηγία της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Δράμας «ΚΥΚΛΩΨ» εκδόθηκε το φωτογραφικό λεύκωμα με τίτλο «ΛΕΥΚΩΜΑ ΑΝΑΜΝΗΣΕΩΝ Με την καρδιά στο παρελθόν, τον λογισμό και στο μέλλον», το οποίο αναφέρεται στην ιστορία του Δημοτικού Σχολείου Χωριστής.

Σε εισαγωγικό σημείωμα ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Χωριστής αναφέρει τα εξής:

Σχετικά με την έκδοση, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Χωριστής σημειώνει τα εξής: