Την Τρίτη 24 Ιανουαρίου και ώρα 11:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση του 17ου Νηπιαγωγείου Δράμας για την υποδοχή Ευρωπαϊκών Εταιρικών Σχολείων: «Το ERASMUS, μια συνάντηση πολιτισμών» στην αίθουσα Περιφερειακής Ενότητας Δράμας.

Πρόκειται για τη 2η Διακρατική Συνάντηση –Transnational Project Meeting – του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Σύμπραξης Σχολείων Erasmus+ «Let it Grow» στην οποία συμμετέχουν σχολεία από Βουλγαρία, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Πολωνία και Ρουμανία.

Η συνάντηση των Ευρωπαίων εταίρων στόχο έχει την ανταλλαγή καλών εκπαιδευτικών πρακτικών και την ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ των συναδέλφων εκπαιδευτικών επάνω σε διδακτικές προσεγγίσεις με θέμα την Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία.