Τις δράσεις καθαρισμών και απολυμάνσεων σε στρατηγικά σημεία της πόλης έχει εντείνει το τελευταίο διάστημα της επιφυλακής για την πανδημία ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής. Σε αυτή την εκστρατεία βρήκε σύμμαχο στον πρόσωπο του γνωστού Ηρακλειώτη Γιάννη Χορόζογλου, σύμβουλο επιχειρήσεων με έντονη παρουσία και δράση σε θέματα επιχειρηματικής ανάπτυξης σε Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες. Ο κ. Χορόζογλου δώρισε στο Δήμο σύγχρονα συστήματα πλυστικών μηχανημάτων, που χρησιμοποιούνται και για απολύμανση, τα οποία οι δημοτικές υπηρεσίες θα θέσουν άμεσα σε λειτουργία στα σημεία του Ηρακλείου που πραγματοποιούνται σχετικές παρεμβάσεις.

Τα εν λόγω συστήματα κατασκευάζονται στο εξωτερικό, χρησιμοποιούνται ευρέως από ευρωπαϊκούς δήμους, ελάχιστοι όμως τα διαθέτουν στην Ελλάδα, ένας από αυτούς πλέον και ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής.

Ο Γιάννης Χορόζογλου παρέδωσε τα συστήματα στο δήμαρχο της πόλης, Νίκο Μπάμπαλο, ο οποίος ευχαρίστησε θερμά των Ηρακλειώτη σύμβουλο επιχειρήσεων για την γενναιόδωρη και επίκαιρη προσφορά του.

Πηγή: iraklio.gr