Η ΠΑΕ Δόξα Δράμας ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 31 Αυγούστου ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας, για την αγωνιστική περίοδο 2018 – 19, από τα γραφεία της ΠΑΕ (Γούναρη 3, Δράμα).

Για τις συναλλαγές σας, οι οποίες θα γίνονται Δευτέρα – Παρασκευή, 09:00 -15:30, είναι απαραίτητη η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας και του ΑΜΚΑ.

Η αγορά του εισιτηρίου μπορεί να πραγματοποιηθεί από τρίτο πρόσωπο, εάν αυτό φέρει εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής από οποιοδήποτε ΚΕΠ ή ΑΤ, στην οποία θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας, το ΑΜΚΑ και το Α.Φ.Μ. του εξουσιοδοτούντα, όπως και τα στοιχεία ταυτότητας και η διεύθυνση του εξουσιοδοτούμενου.

Δείτε αναλυτικά τις τιμές ανά θύρα:

Θύρα Τιμή

1, 3. 130 €

2 300 €

2 VIP. /Αριθμημένα 300 €

4 70 €

Γυναικεία

1, 3 70 €

Ο Πρόεδρος της ΠΑΕ Γιάννης Μπύρος προσφέρει 200 εισιτήρια διαρκείας σε ανέργους για τη θύρα 4 και ΑΜΕΑ για τις θύρες 1 και 3. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, καθώς και για πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλεφωνικό κέντρο (25210 37656), καθημερινές 09:00 -15:30.