ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

 

 

  • «Τα Καταστήματα Κράτησης ενισχύονται με 639 μόνιμους υπαλλήλους»
  • «Επιδεικνύεται έτσι εμπράκτως το ενδιαφέρον της Κυβέρνησης για την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού των φυλακών»

 

Σε επίσημη ανακοίνωσή του, την Τρίτη 5 Μαρτίου 2019, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφέρεται στις 258 απαιτούμενες προσλήψεις για τη λειτουργία του Καταστήματος Κράτησης στο Νικηφόρο της Δράμας. Συνολικά, όπως σημειώνεται από πλευράς του αρμόδιου Υπουργείου, εγκρίθηκαν 639 μόνιμοι υπάλληλοι για τα Καταστήματα Κράτησης όλης της χώρας. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι όλη η διαδικασία επιλογής θα γίνει από την Ανεξάρτητη Αρχή του ΑΣΕΠ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει ως εξής:

«Με εξακόσιους τριάντα εννέα (639) επιπλέον μόνιμους υπαλλήλους, διαφόρων κατηγοριών και ειδικοτήτων, θα ενισχυθούν, το επόμενο διάστημα, τα Καταστήματα Κράτησης της χώρας. Επιδεικνύεται έτσι εμπράκτως το ενδιαφέρον της Κυβέρνησης για την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού των φυλακών.

Συγκεκριμένα, εγκρίθηκε το αίτημα του Υπουργείου Δικαιοσύνης (αποφ. 16/399 – 17/401/31.1.2019) για την κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης διακοσίων πενήντα οκτώ (258) υπαλλήλων, στο νέο Κατάστημα Κράτησης Δράμας, και 381, στα λοιπά καταστήματα κράτησης της χώρας. Ειδικότερα προβλέπονται συνολικά οι ακόλουθες θέσεις: 234 Φύλακες, 204 Εξωτερικοί Φρουροί, 28 Ιατροί, 51 Νοσηλευτές, 25 Κοιν. Λειτουργοί, 5 Ψυχολόγοι, 5 Κοινωνιολόγοι, 7 Εγκληματολόγοι, 7 Μηχανικοί, 11 Πληροφορικοί, 53 Διοικητικοί και 9 λοιπών ειδικοτήτων.

Η προπαρασκευή έχει ήδη αρχίσει από το Υπουργείο ενώ η προκήρυξη αλλά και όλη η διαδικασία επιλογής θα γίνει από την Ανεξάρτητη Αρχή του ΑΣΕΠ. Με την πλήρη στελέχωση των Καταστημάτων Κράτησης προσδοκάται η μέγιστη δυνατή επίτευξη των στόχων της σωφρονιστικής πολιτικής τόσο για την ασφάλεια όσο όμως και για την ανθρωπιστική μεταχείριση των κρατουμένων με σκοπό την κοινωνική επανένταξη».

Αξίζει να σημειωθεί ότι για την έγκριση των 258 προσλήψεων για τις Φυλακές Νικηφόρου υπήρχε αναλυτικό ρεπορτάζ στην εφημερίδα «Εργασία… συν» την Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2019 (αρ. φύλλου 596), όταν και είχε δημοσιευτεί κατά αποκλειστικότητα η σχετική απόφαση της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου, με τις υπογραφές των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου και Οικονομικών κ. Ευκλείδη Τσακαλώτου.

 

Οι 258 θέσεις στις Φυλακές Νικηφόρου

 

Οι 258 θέσεις για το Κατάστημα Κράτησης στο Νικηφόρο, για τις οποίες αναμένεται να υπάρξει διαγωνισμός μέσω ΑΣΕΠ, είναι εξής:

  1. Κατηγορία ΠΕ

α) Κλάδος ΠΕ Σωφρονιστικός Ενηλίκων, θέσεις: οκτώ (8)

β) Κλάδος ΠΕ Ιατρών, θέσεις: τρεις (3)

γ) Κλάδος ΠΕ Οδοντιάτρων, θέσεις: μία (1)

δ) Κλάδος ΠΕ Κοινωνιολόγων, θέσεις: τρεις (3)

ε) Κλάδος ΠΕ Εγκληματολόγων, θέσεις: δύο (2)

στ) Κλάδος ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας, θέσεις: δύο (2)

ζ) Κλάδος ΠΕ Ψυχολόγων, θέσεις: τρεις (3)

  1. Κατηγορία ΤΕ

α) Κλάδος ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, θέσεις: έξι (6)

β) Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής, θέσεις: μία (1)

γ) Κλάδος ΤΕ Μηχανικών, θέσεις: δύο (2)

δ) Κλάδος ΤΕ Υγείας Πρόνοιας, ειδικότητας Κοινωνικής Εργασίας, θέσεις: τέσσερις (4)

ε) Κλάδος ΤΕ Υγείας Πρόνοιας, ειδικότητας Νοσηλευτικής, θέσεις: έξι (6)

  1. Κατηγορία ΔΕ

α) Κλάδος ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού, θέσεις: έξι (6)

β) Κλάδος ΔΕ Τεχνικού, θέσεις: τέσσερεις (4)

γ) Κλάδος ΔΕ Οδηγών, θέσεις: τρεις (3)

δ) Κλάδος ΔΕ Νοσηλευτικής, θέσεις: δύο (2)

ε) Κλάδος ΔΕ Φύλαξης, θέσεις: εκατόν τέσσερις (104)

στ) Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης, θέσεις: ενενήντα οκτώ (98)