ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

 

 

Πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού Δράμας στον Αρκαδικό. Ο Δήμαρχος Δράμας κ. Χριστόδουλος Μαμσάκος και ο Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου του Δήμου Δράμας κ. Αλέξης Παναγιωτίδης δηλώνουν ότι για πρώτη φορά ύστερα από 30 χρόνια λειτουργούν στη Δράμα Βρεφονηπιακοί Σταθμοί και αυτό συμβαίνει γιατί για τη Δημοτική Αρχή προέχει η εξυπηρέτηση των αναγκών των Δραμινώνοικογενειών.

 

Με ιδιαίτερη μέριμνα η Δημοτική Αρχή λειτουργεί στο Δήμο Δράμας Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, προκειμένου τα βρέφη της Δράμας να φιλοξενούνται σ’ ένα σύγχρονο και πρωτοποριακό σταθμό με όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές στοχεύοντας στην ολόπλευρη ανάπτυξη τους και παράλληλα να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν άρτια οι ανάγκες των οικογενειών. Ο Βρεφονηπιακός Σταθμός του Αρκαδικού είναι εξολοκλήρου εξοπλισμένος και αποτελεί ένα κόσμημα για τα παιδιά της περιοχής μας.