ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΡΑΜΑΣ

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δράμας κ. Παῦλος εὐχαριστεῖ ὅσους τοῦ ἀπέστειλαν εὐχές ἐπί τῇ κοσμοσωτηρίῳ καί λαμπροφόρῳ μεγάλῃ ἑορτῇ τῆς Ἀναστάσεωςτοῦ Λυτρωτοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ἀντεύχεται ὁλοψύχως ὅπως ὁ Ποιητής τῆς κτίσεως καί Θριαμβευτής ἐπί τοῦ θανάτου Κύριος καί Θεός ἡμῶν φωτίζει τίς ψυχές καί θερμαίνει τίς καρδίες μας ἀπό τή φλόγα τοῦ ἀκτίστου καί ἀνεσπέρου Φωτός Του.

«ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ »

Ἰδιαίτερες εὐχετήριες ἐπιστολές δέν θά ἀποσταλοῦν.

 

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητρoπόλεως Δράμας