Σε ανακοίνωση της Ε.Λ.Μ.Ε. Δράμας αναφέρονται τα εξής:

Το Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε Δράμας, που στη συνεδρίαση της 21ης Δεκεμβρίου του 2020 επικαιροποίησε προηγούμενες θέσεις του πάνω στο ζήτημα των νόθων Υπηρεσιακών Συμβουλίων απαιτεί

-Την παράταση της θητείας των αιρετών, παράταση την οποία η ίδια η κυβέρνηση ψήφισε και δόθηκε σε όλα τα υπηρεσιακά συμβούλια και σε όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις

-Να επαναληφθούν οι εκλογές ανάδειξης των Υ.Σ. με φυσική παρουσία των συναδέλφων, όταν το επιτρέψουν οι υγειονομικές συνθήκες και χωρίς άδεια, αν το πρόβλημα της Υπουργού είναι η άδεια

-Την κατάργηση του Άρθρου 123 του νόμου 4763/2020 που αφορά σε ζητήματα συγκρότησης υπηρεσιακών συμβουλίων των εκπαιδευτικών

-Την κατάργηση της τροπολογίας του Άρθρου 22 του ν. 4728/2020 (Α’ 186) που ορίζει ως τρόπο εκλογής των αιρετών στα Υ.Σ. την ηλεκτρονική ψηφοφορία

και καλεί

-τους «εκλεγέντες» με την διαδικασία – παρωδία, που επέλεξε η Υπουργός, να παραιτηθούν από τα Συμβούλια συμμορφούμενοι με τις αποφάσεις της ΟΛΜΕ και των τοπικών ΕΛΜΕ ως ελάχιστο δείγμα αξιοπρέπειας και σεβασμού προς τους συναδέλφους τους και

-τους συναδέλφους, Διευθυντές ή μη, να μη συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής για αναπλήρωση των κενών θέσεων αιρετών, οι οποίοι θα παραιτηθούν, ώστε να μη νομιμοποιηθούν οι ακραίες και αντιδημοκρατικές αποφάσεις της Υπουργού.

Αυτονόητο είναι ότι οι συμμετέχοντες σε θέσεις αιρετών δεν θα νομιμοποιηθούν στη συνείδηση των συναδέλφων και δεν θα αναγνωρισθούν από την ΕΛΜΕ μας.

 

Για το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Δράμας

Ο Πρόεδρος

Ευμοιρίδης Κωνσταντίνος

Ο Γεν.Γραμματέας

Μαυρίδης Δημήτριος