Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων της φετινής Δραμοινογνωσίας είναι το εξής:

brochure08052024