Πηγή: Φωτογραφικό Αρχείο Σάκη Γαλόπουλου

Με την ευκαιρία του εορτασμού των 100 χρόνων από την Μικρασιατική Καταστροφή, το Μουσείο Μπενάκη παρουσιάζει 41 εκκλησιαστικά αντικείμενα, κειμήλια των προσφύγων από την Μικρά Ασία, στο Σαντιρβάν, στη Δράμα ένα οθωμανικό τζαμί που πλέον έχει μετατραπεί σε χώρο πολιτισμού, με πρωτοβουλία της εταιρείας Raycap.

Η διάρκεια της έκθεσης είναι από τις 9 Δεκεμβρίου 2022 έως τις 6 Μαρτίου 2023. Ώρες λειτουργίας: Πέμπτη,  Παρασκευή: 10:00-14:00 και 18:00-20:30 ӏ Σάββατο, Κυριακή: 11:30-14:30 και 17:30-20:30.

Η Δράμα και η ευρύτερη περιοχή της αποτελούν έναν από τους προορισμούς των προσφύγων από τη Μικρά Ασία την περίοδο 1922-1924.  Αρχικά, οι περισσότεροι πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν προσωρινά σε μνημεία και ναούς αλλά και σε σπίτια και τζαμιά που άφησαν οι μουσουλμάνοι της περιοχής όταν έφυγαν στο πλαίσιο της Ανταλλαγής Πληθυσμών. Σύμφωνα με μαρτυρίες, οικογένειες προσφύγων κατοίκησαν και στο Σαντιρβάν. Είναι λοιπόν άρρηκτη η σύνδεση του μνημείου με την προσφυγιά και τη Μικρά Ασία, από όπου προέρχονται τα εκκλησιαστικά κειμήλια σε τούτην την έκθεση.

Η έκθεση διαρθρώνεται σε τρεις ενότητες. Στην πρώτη ενότητα, με τίτλο Η κοινωνική ζωή μέσα από την εκκλησιαστική τέχνη, τα κειμήλια μας φανερώνουν πτυχές του εκκλησιαστικού βίου και της καθημερινής ζωής, όπως οι γάμοι και οι βαφτίσεις. Η δεύτερη ενότητα, με τίτλο Δωρητές και τεχνίτες, αφορά τις πληροφορίες που μας δίνουν τα αντικείμενα για τους παραγγελιοδότες και τους δημιουργούς τους μέσα από επιγραφές. Η τελευταία ενότητα, με τίτλο Με το βλέμμα στην Ανατολή και τη Δύση, μας επιτρέπει να ανιχνεύσουμε τον καλλιτεχνικό διάλογο της μεταβυζαντινής με τη δυτική και την οθωμανική τέχνη. Το ταξίδι των εκκλησιαστικών κειμηλίων και των προσφύγων που τα διέσωσαν από τη Μικρά Ασία στην Ελλάδα, και ειδικά στη Δράμα, παρουσιάζεται μέσα από τρεις προβολές που ζωντανεύουν μνήμες και πλαισιώνουν τα αντικείμενα στον ιστορικό αυτόν χώρο.

Φωτογραφίες των εκκλησιαστικών αντικειμένων