Ξεκίνησε την Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2022 η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το Πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων» οκτάμηνης διάρκειας, με τη δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης από τον ΟΑΕΔ και την ανάρτησή της στον διαδικτυακό τόπο του Οργανισμού (www.oaed.gr). Το πρόγραμμα απευθύνεται στους εγγεγραμμένους στο Μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους που πληρούν τις ειδικότερες προϋποθέσεις συμμετοχής που αναφέρονται στη σχετική πρόσκληση. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 18 Μαρτίου.

Οι 226 θέσεις στον Ν. Δράμας

Το νέο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας περιλαμβάνει συνολικά 226 θέσεις για φορείς του Νομού Δράμας. Αυτές αναλυτικά έχουν ως εξής:

Κέντρο Υγείας Δράμας

ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών Καθαριότητας – 1 θέση

Κέντρο Υγείας Κ. Νευροκοπίου

ΔΕ Νοσηλευτών – 2 θέσεις

Κέντρο Υγείας Παρανεστίου

ΔΕ Διοικητικού / Διοικητικού Λογιστικού / Λογιστικής / Οικονομικού – 1 θέση

Δήμος Δοξάτου (27 συνολικά θέσεις)

ΥΕ Εργάτες Υλοτομίας – 1 θέση

ΥΕ Εργατών Πρασίνου – 11 θέσεις

ΔΕ Βρεφονηπιακών / Κοινωνικών Επιμελητών – 2 θέσεις

ΔΕ Οδηγών με άδεια οδήγησης Γ’ Κατηγορίας – 2 θέσεις

ΔΕ Οικοδομικών Εργασιών – 1 θέση

ΔΕ Σιδεράδων – Αλουμινάδων – 1 θέση

ΤΕ Διοικητικού / Διοικητικού Οικονομικού – 1 θέση

ΤΕ Λογιστικής / Οικονομικού / Οικονομικού Λογιστικού – 1 θέση

ΤΕ Φυσικοθεραπευτών – 1 θέση

ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων – 1 θέση

ΠΕ Διοικητικού / Διοικητικού Οικονομικού – 3 θέσεις

ΠΕ Κτηνιάτρων – 1 θέση

ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών – 1 θέση

Δήμος Δράμας (101 συνολικά θέσεις)

ΥΕ Βοηθητικών Προσωπικό Οικοδομικών Εργασιών – 7 θέση

ΥΕ Βοηθητικό Φυλακτικό Προσωπικό – 2 θέση

ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών Καθαριότητας – 37 θέσεις

ΥΕ Βοηθητικών Χειρωνακτικών Εργασιών – 4 θέσεις

ΥΕ Βοηθών Ελαιαοχρωματιστών – 1 θέση

ΥΕ Εργατών Πρασίνου – 24 θέσεις

ΔΕ Διοικητικού / Διοικητικού Λογιστικού / Λογιστικής / Οικονομικής – 4 θέσεις

ΔΕ Ελαιοχρωματιστών – 1 θέση

ΔΕ Κηπουρών – 2 θέσεις

ΔΕ Μουσικής – 1 θέση

ΔΕ Οδηγών με άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας – 6 θέσεις

ΔΕ Οδηγών με άδεια οδήγησης Δ+Ε κατηγορίας – 1 θέση

ΔΕ Σιδεράδων – Αλουμινάδων – 1 θέση

ΤΕ Δασοπόνων – 1 θέση

ΠΕ Αρχαιολογίας – 1 θέση

ΠΕ Δασκάλων Ειδικής Αγωγής – 1 θέση

ΠΕ Δασολόγων – 2 θέσεις

ΠΕ Διοικητικού / Διοικητικού Οικονομικού – 2 θέσεις

ΠΕ Πληροφορικής – 1 θέση

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών – 1 θέση

ΠΕ / ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών – 1 θέση

Δήμος Κ. Νευροκοπίου (15 συνολικά θέσεις)

ΥΕ Βοηθητικό προσωπικό υδραυλικών εργασιών – 2 θέσεις

ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών Καθαριότητας – 3 θέσεις

ΥΕ Εργατών Πρασίνου – 4 θέσεις

ΔΕ Βρεφονηπιοκόμων / Κοινωνικών Επιμελητών – 1 θέση

ΔΕ Διοικητικού / Διοικητικού Λογιστικού / Λογιστικής / Οικονομικού – 2 θέσεις

ΔΕ Νοσηλευτών – 1 θέση

ΔΕ Οδηγών με άδεια οδήγησης Γ+Ε κατηγορίας ή οδηγός με άδεια οδήγησης Δ+Ε κατηγορίας – 1 θέση

ΠΕ Διοικητικού / Διοικητικού – Οικονομικού 1 θέση

Δήμος Παρανεστίου (7 συνολικά θέσεις)

ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών Καθαριότητας – 2 θέσεις

ΥΕ Εργατών Πρασίνου – 2 θέσεις

ΔΕ Διοικητικού / Διοικητικού Λογιστικού / Λογιστικής / Οικονομικού – 1 θέση

ΔΕ Οδηγών με άδεια οδήγησης Γ’ ή Δ’ κατηγορίας – 1 θέση

ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων – 1 θέση

Δήμος Προσοτσάνης (24 συνολικά θέσεις)

ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό Οικοδομικών Εργασιών – 1 θέση

ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών Καθαριότητας – 3 θέσεις

ΥΕ Βοηθητικών Χειρωνακτικών Εργασιών – 2 θέσεις

ΔΕ Βρεφονηπιοκόμων / Κοινωνικών Επιμελητών – 1 θέση

ΔΕ Ελαιοχρωματιστών – 1 θέση

ΔΕ Ηλεκτρολόγων Εσωτερικών Εγκαταστάσεων και κτηρίων Α’ ειδικότητας – 1 θέση

ΔΕ Κηπουρών – 1 θέση

ΔΕ Νοσηλευτών – 2 θέσεις

ΔΕ Οικοδομικών Εργασιών – 2 θέσεις

ΔΕ Τεχνιτών Πλακοστρώσεων – 1 θέση

ΔΕ Τουριστικού Τομέα – 1 θέση

ΔΕ Υδραυλικών – 2 θέσεις

ΤΕ Δημοσίων Σχέσεων – 1 θέση

ΤΕ Πληροφορικής – 1 θέση

ΤΕ Τεχνολογίας Γεωπονίας – 1 θέση

ΠΕ Φιλολογίας – 1 θέση

ΠΕ Φυσικής Αγωγής – 1 θέση

ΠΕ Ψυχολόγων – 1 θέση

Περιφερειακή Ενότητα Δράμας (32 συνολικά θέσεις)

ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών Καθαριότητας – 3 θέσεις

ΥΕ Βοηθητικών Χειρωνακτικών Εργασιών – 7 θέσεις

ΔΕ Διοικητικού / Διοικητικού Λογιστικού / Λογιστικής / Οικονομικού – 3 θέσεις

ΔΕ Οδηγών με άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας – 1 θέση

ΔΕ Πληροφορικής – 1 θέση

ΤΕ Διοικητικού / Διοικητικού Οικονομικού – 5 θέσεις

ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών – 2 θέσεις

ΤΕ Πληροφορικής – 1 θέση

ΠΕ Διοικητικού / Διοικητικού – Οικονομικού – 4 θέσεις

ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών – 1 θέση

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών – 1 θέση

ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών – 1 θέση

Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (18 συνολικά θέσεις)

ΥΕ Βοηθητικό Φυλακτικό Προσωπικό – 2 θέσεις

ΥΕ Βοηθητικό Εργασιών Καθαριότητας – 3 θέσεις

ΥΕ Βοηθητικών Χειρωνακτικών Εργασιών – 2 θέσεις

ΥΕ Μαγείρων – 2 θέσεις

ΥΕ Εργατών Πρασίνου – 2 θέσεις

ΔΕ Ηλεκτρολόγων εσωτερικών εγκαταστάσεων και κτηρίων Α’ ειδικότητας – 1 θέση

ΔΕ Νοσηλευτών – 4 θέσεις

ΤΕ Εργοθεραπευτών – 1 θέση

ΠΕ / ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών – 1 θέση

Τα στοιχεία του νέου προγράμματος

Σε σχετική ανακοίνωση του ΟΑΕΔ για το νέο πρόγραμμα αναφέρονται τα εξής: «…Στόχος του νέου προγράμματος είναι η ενίσχυση της απασχόλησης των ανέργων με έμφαση κυρίως σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού που αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο αποκλεισμού (μακροχρόνια άνεργοι, άνεργοι με χαμηλά προσόντα) και απαιτείται να εργαστούν σε πρώτη φάση σε «προστατευμένο περιβάλλον», προκειμένου να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και να αποφύγουν την περιθωριοποίηση, διατηρώντας την ικανότητα απασχόλησής τους. Παράλληλα το πρόγραμμα στοχεύει στην αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ανέργων, ώστε οι συμμετέχοντες να ενισχύονται κατά την διαδικασία ένταξης τους στην αγορά εργασίας, αλλά και η παροχή ποιοτικότερων και αποτελεσματικότερων υπηρεσιών στους Δήμους και τις Περιφέρειες προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

Το νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας αφορά στην απασχόληση συνολικά 25.000 ωφελούμενων, εγγεγραμμένων στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, σε Δήμους, Περιφέρειες, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Κέντρα Κοινωνικής Πολιτικής και λοιπούς φορείς, σύμφωνα με την ακόλουθη κατανομή:

-Δήμοι: 20.397 θέσεις (81,6%) (για την κατανομή ελήφθησαν υπόψη οι αυξημένες ανάγκες των δήμων που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού)

-Περιφέρειες: 2.566 θέσεις (10,3 %)

-Αποκεντρωμένες Διοικήσεις: 348 θέσεις (1,4 %)

-Λοιποί Φορείς: 1.689 θέσεις (6,7 %)

Η δράση έχει συνολικό προϋπολογισμό 188,6 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτείται από πόρους του ΕΣΠΑ με 132 εκατ. ευρώ και από πόρους του ΟΑΕΔ με 56,6 εκατ. ευρώ και έχει δύο σκέλη: α) την απασχόληση των εγγεγραμμένων στο μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργων για 8 μήνες σε Δήμους, Περιφέρειες, ΚΚΠΠ κλπ. και β) την παροχή προγραμμάτων θεωρητικής κατάρτισης έως 150 ωρών σε 11 στοχευμένες θεματικές ενότητες, που θα οδηγήσει σε πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν, συνιστώντας μια ολοκληρωμένη ενεργητική πολιτική απασχόλησης, η οποία θα βοηθήσει στην εργασιακή ένταξη των ανέργων.

Η υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους γίνεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου gov.gr (https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/programmata-koinophelous-kharaktera).

Επίσης μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση και στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Με το νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας θα προσληφθούν σε Δήμους, Περιφέρειες, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και λοιπούς φορείς 11.801 άνεργοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ), 6.575 άνεργοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ), 3.114 άνεργοι τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕ) και 3.510 άνεργοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ).

Το σύνολο των ωφελουμένων του προγράμματος θα ενισχύσει σημαντικά τη λειτουργία των φορέων υποδοχής μέσα από 170 διαφορετικές επαγγελματικές ειδικότητες. Ειδικότερα με το νέο πρόγραμμα προσφέρονται στους φορείς υποδοχής 20 ειδικότητες για ανέργους υποχρεωτικής εκπαίδευσης (π.χ. εργασίες καθαριότητας, εργασίες πρασίνου κ.α.), 53 ειδικότητες για ανέργους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (π.χ. διοικητικά/λογιστικά, οδηγοί, φύλακες κ.α.), 37 ειδικότητες για ανέργους τεχνολογικής εκπαίδευσης (π.χ. πληροφορικής, βρεφονηπιοκόμοι, νοσηλευτές κ.α.) και 60 ειδικότητες για ανέργους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (π.χ. μηχανικών, δασολόγων, κοινωνικών λειτουργών κ.α.).

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε: «Ένα νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας έρχεται να ενισχύσει τους Δήμους, ιδιαίτερα εκείνους που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού, αλλά και τις Περιφέρειες και τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας. Αυτή τη φορά δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στα αντικείμενα κατάρτισης των συμμετεχόντων, που μαζί με την κοινωφελή εργασία τους, θα αναβαθμίσουν την ικανότητά τους να ενταχθούν στην αγορά εργασίας».

Ο Διοικητής του ΟΑΕΔ Σπύρος Πρωτοψάλτης δήλωσε: «Ο ΟΑΕΔ είναι έτοιμος, με τεχνογνωσία και εμπειρία, να υλοποιήσει άμεσα και αποτελεσματικά ένα ακόμα πρόγραμμα κοινωφελούς απασχόλησης που θα δώσει τη δυνατότητα σε 25.000 ωφελούμενους που ανήκουν στις πιο ευάλωτες κατηγορίες ανέργων να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία και νέες δεξιότητες».