ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

 

 

Το Επιμελητήριο Δράμας υλοποιεί το έργο «Ενδυνάμωση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας με τη χρήση καινοτόμων υποστηρικτικών δράσεων στη διασυνοριακή περιοχή (Entrepren eurial spirit through the setting up of innovative structures in the cross – border territory- Social Forces) στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία.2014-2020.

Στο πρόγραμμα εκτός από το Επιμελητήριο Δράμας συμμετέχουν: η Αναπτυξιακή Ροδόπης, ο Δήμος του Χασκόβου, το Επιμελητήριο Ξάνθης, δύο Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (μια από Ελλάδα και μια από Βουλγαρία) που έχουν σχέση με την κοινωνική επιχειρηματικότητα, το Πανεπιστήμιο της Φιλιππούπολης και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Συνεπίκουροι στην υλοποίηση των πολλών και σημαντικών δράσεων του έργου είναι κοινωνικοί εταίροι και τοπικοί φορείς.

Στόχος του έργου είναι η βελτίωση της κοινωνικής ζωής ενός μεγάλου φάσματος της διασυνοριακής περιοχής η οποία περιλαμβάνει μερικές από τις πιο απομονωμένες κοινότητες και των δυο χωρών, Ελλάδας και Βουλγαρίας. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις προκρίνουν οργανωτικές δομές που προάγουν τη συμμετοχή ενός φάσματος ενδιαφερόμενων μερών, περιλαμβανομένων εκείνων που εμπλέκονται άμεσα στις δραστηριότητες της επιχείρησης ως εργαζόμενοι, χρήστες ή εθελοντές .Ως συνέπεια της υπάρχουσας εργασιακής αγοράς, το έργο παραθέτει κάποιες ιδέες κοινωνικών επιχειρήσεων που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της μείωσης του πληθυσμού στα σύνορα μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας.

Το Επιμελητήριο Δράμας στο πλαίσιο του έργου, μεταξύ άλλων, θα υλοποιήσει μια σειρά δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέματα που άπτονται της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Μια από αυτές της δράσεις υλοποιήθηκε στις 13 Νοεμβρίου 2018. Συγκεκριμένα, το Επιμελητήριο διοργάνωσε μια τεχνική συνάντηση εργασίας με εμπλεκόμενους φορείς στην κοινωνική επιχειρηματικότητα με στόχο την ανάλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι κοινωνικοί επιχειρηματίες και την ανάδειξη λύσεων από παραδείγματα της εθνικής και ευρωπαϊκής εμπειρίας.

 

Για το Επιμελητήριο Δράμας

Ο Πρόεδρος

Στέφανος Α. Γεωργιάδης