Για περίπου πεντέμισι ώρες συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δράμας, το απόγευμα της Τετάρτης 19 Οκτωβρίου 2022, έχοντας συνολικά 37 θέματα στην ημερήσια διάταξη (29 τακτικά και 8 έκτακτα). Πριν από τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα θέματα της συνεδρίασης, προηγήθηκε η συζήτηση των προ ημερήσιας διάταξης θεμάτων, κατά τη διάρκεια της οποίας οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της αντιπολίτευσης έθεσαν ερωτήματα προς τη Δημοτική Αρχή για θέματα που αφορούν την επικαιρότητα του Δήμου Δράμας.

Ένα ζήτημα που απασχόλησε για αρκετή ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο αφορούσε την κοπή 7 δένδρων στο πεζοδρόμιο της οδού Λεωφόρου Στρατού με την ταυτόχρονη δημιουργία θέσεων στάθμευσης.

Υπενθυμίζεται πως πριν από λίγο καιρό πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις στα πεζοδρόμια της οδού Λεωφόρος Στρατού. Ακολούθησε έγγραφη διαμαρτυρία κατοίκων της περιοχής προς τον Δήμο Δράμας, καθώς με τα νέα πεζοδρόμια δεν υπάρχουν χώροι στάθμευσης για τα οχήματά τους. Το θέμα απασχόλησε διαπαραταξιακή επιτροπή, καθώς και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου. Οι δύο προτάσεις που περιλαμβάνονταν στην εισήγηση αφορούσαν αφενός τη διατήρηση των δέντρων και τη δημιουργία 4 θέσεων στάθμευσης και αφετέρου την κοπή των δέντρων και τη δημιουργία 10 θέσεων στάθμευσης. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είχε υιοθετήσει ομόφωνα τη δεύτερη πρόταση, με τη σημείωση ότι πρώτα θα γίνει η αντικατάσταση των δέντρων σε άλλο σημείο του πεζοδρομίου και στη συνέχεια θα κοπούν τα υπάρχοντα.

Παρών στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν και εκπρόσωπος της Οικολογικής Κίνησης Δράμας, ο οποίος μίλησε για το θέμα, ενώ υπήρξαν και πλήθος τοποθετήσεων από Δημοτικούς Συμβούλους. Οι βασικότερες αντιδράσεις στο ενδεχόμενο κοπής των δέντρων προήλθαν από τους επικεφαλής των παρατάξεων «Αυτοδιοίκηση Πολιτών» και «Λαϊκή Συσπείρωση» κ.κ. Στέργιο Ηλιόπουλο και Γιώργο Μήτρου αντίστοιχα.

Τελικά το σώμα αποφάσισε με ευρεία πλειοψηφία (μειοψήφησε μόνο ο κ. Κοσμάς Καλαϊδόπουλος, επικεφαλής της παράταξης «Προοπτική για τη Δράμα») να προχωρήσει στην υιοθέτηση μιας νέας λύσης, όπως αυτή κατατέθηκε από τον επικεφαλής της παράταξης «Project για τη Δράμα» κ. Αλέξανδρο Τσιαμπούση. Συγκεκριμένα, τα 7 δέντρα θα διατηρηθούν και στον χώρο στον οποίο θα δημιουργούνταν οι 4 θέσεις στάθμευσης, θα εξεταστεί αν μπορούν να δημιουργηθούν περισσότερες με κάθετη στάθμευση των οχημάτων, αντί για οριζόντια. Οι εκτιμήσεις, όπως εκφράστηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ήταν πως με αυτόν τον τρόπο οι θέσεις στάθμευσης θα προσεγγίσουν τελικά τις 10. Μάλιστα, αναφέρθηκε πως με την υιοθέτηση αυτής της λύσης θα μπορούσαν να δημιουργηθούν ακόμη περισσότερες θέσεις στάθμευσης και σε άλλα σημεία του πεζοδρομίου. Το θέμα αναμένεται να επανέλθει εκ νέου στο Δημοτικό Συμβούλιο, αφού απασχολήσει ξανά και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.