Προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς οι εργασίες αποκατάστασης από τη διασταύρωση Διποτάμων- Πρασινάδας (Διχάλα) έως τον Οικισμό, τα οποία λόγω κατολισθήσεων είχαν δημιουργήσει πολλαπλά προβλήματα στον υπάρχοντα δρόμο. Οι πολλές και έντονες βροχοπτώσεις κατά την χειμερινή περίοδο 2018-2019 δημιούργησαν προβλήματα λόγω καταπτώσεων και κατολισθήσεων. Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών για θεομηνίες.

Οι εργασίες που πραγματοποιούνται, περιλαμβάνουν:

  • Απομάκρυνση όλων των καταπτώσεων καθώς και καθαρισμός – διάνοιξη τριγωνικών τάφρων.
  • Κατασκευή σωληνωτών τεχνικών για τη γρήγορη απορροή των ομβρίων υδάτων.
  • Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες-βραχώδες για τη μετατόπιση του δρόμου ανάντη στα σημεία των κατολισθήσεων, ώστε να δημιουργηθεί κατάστρωμα οδού ενιαίου πλάτους με το υπόλοιπο και ασφαλές.
  • Κατασκευή υπόβασης-βάσης στα διαπλατυσμένα τμήματα.
  • Κατασκευή ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους, σε όλα τα τμήματα της οδού που χρίζουν βελτίωσης της βατότητάς τους.
  • Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή, με μονή συνεχόμενη γραμμή στο μέσο της οδού, σε μήκος 5,6 χιλιομέτρων.
  • Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και οριοδεικτών.

Σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Παρανεστίου Τάσος Καγιάογλου ανέφερε: «Μέλημα μας είναι η βελτίωση του οδικού δικτύου και η διασφάλιση της οδικής ασφάλειας ώστε οι πολίτες μας να κυκλοφορούν με ασφάλεια. Ευχαριστώ πολύ τον Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. κ. Χρήστο Μέτιο, τον πρώην Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Δράμας κ. Γιώργο Παπαδόπουλο και τον νυν Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Δράμας κ. Γρηγόρη Παπαεμμανουήλ για την άψογη συνεργασία ώστε να εκπονηθεί η αναγκαία μελέτη και να γίνει η επίβλεψη του έργου από μηχανικούς της Π.Ε. Δράμας».