ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σύμφωνα με την αριθ. 39/2021 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παρανεστίου , καθορίσθηκαν τα παρακάτω κριτήρια για τους δικαιούχους συσσιτίου :
Α) Οικονομικά κριτήρια :
Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα (ανάλογα και με τα μέλη της οικογένειας):
Μέλη Οικογένειας Καθαρό Εισόδημα
Με τόκους καταθέσεων στο εισόδημα Και όριο τόκων
1 άτομο Έως 5.000 € Έως 7,5 €
2 άτομα Έως 8.500 € Έως 15€
3 άτομα Έως 9.500 € Έως 15€
Β) Κοινωνικά κριτήρια :
(εξετάζονται παράλληλα με την οικονομική κατάσταση και ύστερα από έρευνα των Κοινωνικών Λειτουργών του Δήμου ,παράγοντες όπως):
• Ηλικία (Υπερήλικας , ηλικιωμένος μη αυτοεξυπηρετούμενος)
• Κατοικία (ιδιοκατοίκηση, ενοίκιο- δάνειο, φιλοξενία, άστεγος)
• Ευπαθείς ομάδες, (Μονογονεϊκή οικογένεια, Μετανάστες, τοξικοεξαρτώμενοι, υπερήλικες μη αυτοεξυπηρετούμενοι)
• Υγεία (ΑμεΑ, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω μη αυτοεξυπηρετούμενοι)
ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΕΑ ) ΚΑΙ ΤΕΒΑ ΚΑΙ ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Α ΒΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ή ΣΥΝΟΙΚΟΥΝ ΜΕ ΙΚΑΝΑ ΑΥΤΟΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟ/Α ΑΤΟΜΟ/Α
Γ) Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ένταξη στο Κοινωνικό Συσσίτιο:
ΑΙΤΗΣΗ με τα παρακάτω δικαιολογητικά
1. Φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου και άδεια παραμονής
2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου διμήνου για τους Έλληνες (εκδίδεται από τον Δήμο) και του τελευταίου εξαμήνου για τους Αλλοδαπούς και μεταφρασμένο)
3. Ατομικό Εκκαθαριστικό Εφορίας, Φορολογική Δήλωση Ε1, καθώς και το Ε9(Προηγούμενου Οικονομικού έτους σε φωτοτυπίες)
4. Πιστοποιητικό αναπηρίας από αρμόδια Υγειονομική επιτροπή ή ΚΕΠΑ σε περίπτωση ΑμεΑ σε ισχύ ή πρωτόκολλο κατάθεσης συνέχισης αναπηρίας σε περίπτωση λήξης.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση από 10-5-2021 έως και 30-05-2021 στα ΚΕΠ Νικηφόρου,Αδριανής και Παρανεστίου.
Πληροφορίες-Τηλέφωνα :
1)ΚΕΠ Νικηφόρου : 2521352318 & 2521352319
2)ΚΕΠ Αδριανής :2521082301
3)ΚΕΠ Παρανεστίου: 2524350112