ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ-ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

ΚΑΙ ΣΤΟ ΒΡΕΦΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Ανακοινώνεται ότι από την 10η Μαΐου έως και 31η Μαΐου 2021 οι γονείς και κηδεμόνες μπορούν να αποστείλουν αιτήσεις εγγραφής ή επανεγγραφής νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς και εγγραφής βρεφών στον Α΄Βρεφονηπιακό Σταθμό Προσοτσάνης του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης για το σχολικό έτος 2021-2022.

Τα εγγραφόμενα παιδιά στον Βρεφονηπιακό και τους Παιδικούς Σταθμούς του ΝΠΔΔ του Δήμου Προσοτσάνης, κατά κύριο λόγο  προέρχονται από την περιοχή του Δήμου, χωρίς να αποκλείεται η δυνατότητα εγγραφής παιδιού που διαμένει σε όμορο δήμο, στην περίπτωση που υπάρχει κενή θέση.

Ειδικότερα στο βρεφικό τμήμα γίνονται δεκτά παιδιά ηλικίας από 6 μηνών έως 2,5 ετών και  στους Παιδικούς Σταθμούς από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Δικαίωμα εγγραφής έχουν όλα τα παιδιά, τα οποία  κατά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του σταθμού, δηλ. στις 01-09-2021, έχουν συμπληρώσει την απαιτούμενη ηλικία φιλοξενίας στο αντίστοιχο τμήμα του σταθμού.

Οι αιτήσεις των γονέων και κηδεμόνων λόγω των περιοριστικών μέτρων για την πρόληψη και προστασία από τον κορωνοϊό Covid-19, θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά για το διάστημα από 10-31/5/2021 από ειδική εφαρμογή στην ιστοσελίδα του ΝΠΔΔ στη διεύθυνση: https://npdd.eu/index.php/domes/paidikoi-stathmoi στην ενότητα εγγραφής-επανεγγραφής βρεφών-νηπίων. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στον Παιδικό ή Βρεφονηπιακό Σταθμό που θα φοιτήσει το νήπιο μέχρι τις 30/6/2021 και μετά από ραντεβού για την αποφυγή συγχρωτισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες οι γονείς μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες από τις 8:00π.μ.- 14:00μ.μ. στο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής και στους Παιδικούς Σταθμούς στα τηλέφωνα:

Τμήμα/Παιδικοί Σταθμοί Περιοχή/Διεύθυνση Τηλέφωνο επικοινωνίας Προϊσταμένη
Τμήμα Προσχολικής Αγωγής Παλιό Δημαρχείο Προσοτσάνη 2522350187 Γρούδου Μαρία
Α΄Β.Ν.Σ. Προσοτσάνης Ελ.Βενιζέλου 61

Προσοτσάνη- Δράμας

2522022271 Γιαζκουλίδου Ευτέρπη
Β΄Π.Σ. Προσοτσάνης Πίνδου 8,

Προσοτσάνη Δράμας

2522022058 Παπαδοπούλου Ελένη
Π.Σ. Μικρόπολης Μικρόπολη Δράμας 2522031168 Γκάλεμπα Σοφία
Π.Σ. Πετρούσας Πετρούσα Δράμας 2522041205 Θεοφιλίδου Άννα
Π.Σ. Σιταγρών Σιταγροί Δράμας 2521095138 Γρηγοριάδου Ευθυμία
Π.Σ. Φωτολίβους Φωτολίβος Δράμας 2521093270 Παπαδοπούλου Ευαγγελία

 

Τα απαιτούμενα Δικαιολογητικά εγγραφής που συνοδεύουν την αίτηση είναι:

 1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού ή ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης.
 2. Βεβαίωση υγείας νηπίου συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον/την παιδίατρο του παιδιού, φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου Υγείας Παιδιού με τα εμβόλια που προβλέπονται για την ηλικία του παιδιού και αποτελέσματα φυματινο-αντίδρασης Μantoux όπως κάθε φορά προβλέπεται από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.
 3. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας του τρέχοντος έτους. Εάν ο γονέας δεν είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει φορολογική δήλωση, απαιτείται να προσκομίσει από την αρμόδια ΔΟΥ βεβαίωση για τους λόγους μη υποβολής.
 4. Υπεύθυνη Δήλωση Γονέα παραλαβής νηπίου και αποδοχής τροφείων.
 5. Υπεύθυνη Δήλωση Γονέα για την εξέταση του παιδιού του από τον συμβεβλημένο παιδίατρο του ΝΠΔΔ.
 6. Άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα για τα παιδιά αλλοδαπών γονέων.
 7. Δικαστική απόφαση για την επιμέλεια του παιδιού για τα διαζευγμένα ζευγάρια.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά επανεγγραφής είναι:

Για τις επανεγγραφές απαιτούνται όλα τα προηγούμενα δικαιολογητικά και συνοδεύουν την αίτηση επανεγγραφής. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει μεταβολή στην οικογενειακή κατάσταση, αντί για πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης απαιτείται υπεύθυνη δήλωση των γονέων που βεβαιώνει τη μη μεταβολή.

Η αίτηση επανεγγραφής υπάγεται στο σύστημα μοριοδότησης και συνεπώς μοριοδοτείται.

Ειδικά δικαιολογητικά κατά περίπτωση για την εγγραφή βρεφών και νηπίων

 1. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ, του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι.
 2. Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς ή ο ένας εξ αυτών είναι εργαζόμενος, όταν πρόκειται για γονείς εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.
 3. Βεβαίωση δημόσιας υπηρεσίας όταν πρόκειται για γονείς εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα.
 4. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι έχουν καταβληθεί εισφορές στο ταμείο του Ο.Α.Ε.Ε. ή εκτύπωση της προσωποποιημένης πληροφόρησης από το Τaxis ότι η εταιρία είναι ενεργή, όταν πρόκειται για γονείς ελεύθερους επαγγελματίες .
 5. Βεβαίωση από τον ΟΓΑ ότι είναι κατ΄ επάγγελμα αγρότες ή βεβαίωση από τον ΟΓΑ ότι έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές, όταν πρόκειται για γονείς αγρότες.
 6. Άδεια παραμονής αλλοδαπών γονέων εκτός Ε.Ε.
 7. Ληξιαρχική πράξη θανάτου για περίπτωση χηρείας.
 8. Δικαστική απόφαση (για γονείς που βρίσκονται σε διάσταση) ή απόφαση διαζυγίου.
 9. Απόφαση από ΚΕΠΑ (Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας) για οικογένειες όπου υπάρχει μέλος ΑΜΕΑ.
 10. Βεβαίωση σπουδών του τελευταίου εξαμήνου, όταν πρόκειται για γονείς φοιτητές.
 11. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, όταν πρόκειται για γονέα στρατιώτη.
 12. Βεβαίωση σωφρονιστικού ιδρύματος, όταν πρόκειται για γονέα φυλακισμένο.

Σύστημα Μοριοδότησης για την εγγραφή βρεφών και νηπίων στο βρεφικό τμήμα και στους Παιδικούς Σταθμούς του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης.

Α/α Κοινωνικά Κριτήρια Επιλογής Απαραίτητα δικαιολογητικά Μόρια
1 Πολύτεκνη οικογένεια

(από 4 παιδιά (ΝΑΙ) και άνω)

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης Προτεραιότητα χωρίς μοριοδότηση και οικονομικά κριτήρια
2 Μονογονεϊκή Οικογένεια

(Διαζευγμένων ή σε διάσταση γονέων)

Διαζευκτήριο ή

Απόφαση Δικαστηρίου ότι τελούν σε διάσταση

40
3 Μονογονεϊκή Οικογένεια

(Από χηρεία)

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη θανάτου του συζύγου 40
4 Μονογονεϊκή Οικογένεια

(άγαμη μητέρα)

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του νηπίου 40
5 Τέκνο Ορφανό και από δύο γονείς Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη θανάτου 50
6 Οικογένεια με μέλος ΑΜΕΑ πάνω από 67%

(σωματική ή πνευματική αναπηρία)

Απόφαση από Κέντρο πιστοποίησης αναπηρίας 30
7 Αριθμός τέκνων οικογένειας: τρία Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 20
8 Αριθμός τέκνων οικογένειας:

ένα έως δύο

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 10
9 Ετήσιο Οικογενειακό εισόδημα

Από 0-10.000€

Εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας τρέχοντος έτους 30
10 Ετήσιο Οικογενειακό εισόδημα

Από 10.001-15.000€

Εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας τρέχοντος έτους 25
11 Ετήσιο Οικογενειακό εισόδημα

Από 15.001-20.000€

Εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας τρέχοντος έτους 20
12 Ετήσιο Οικογενειακό εισόδημα

Από 20.001-25.000€

Εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας τρέχοντος έτους 15
13 Ετήσιο Οικογενειακό εισόδημα

Από 25.001-30.000€

Εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας τρέχοντος έτους 10
14 Δύο εργαζόμενοι γονείς Βεβαίωση εργοδότη 30
15 Δύο άνεργοι γονείς Κάρτες ανεργίας σε ισχύ 20
16 Εργαζόμενη μητέρα(ανεργία πατέρας) Βεβαίωση εργοδότη 30
17 Εργαζόμενος πατέρας (ανεργία μητέρας) Βεβαίωση εργοδότη 20
18 Εργαζόμενη/ος μητέρα/πατέρας μονογονεϊκής οικογένειας Βεβαίωση εργοδότη

Οικογενειακή κατάσταση

30
19 Άνεργη /ος μητέρα/πατέρας μονογονεϊκής οικογένειας Βεβαίωση εργοδότη

Οικογενειακή κατάσταση

20
20 Γονέας φοιτητής Βεβαίωση Σπουδών 10
21 Γονέας στρατευμένος Βεβαίωση Στρατού 10
22 Γονέας φυλακισμένος Βεβαίωση σωφρονιστικού ιδρύματος 10

 

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

Η απόφαση επιλογής και ο πίνακας επιλαχόντων, με σειρά προτεραιότητας βάσει μορίων, αναρτώνται στο οικείο δημοτικό κατάστημα, στους Παιδικούς Σταθμούς και στην ιστοσελίδα του ΝΠΔΔ. Η όλη διαδικασία ολοκληρώνεται μέχρι τις 30 Ιουνίου κάθε έτους.

Μετά από την 31η Μαΐου οι αιτήσεις για νέες εγγραφές και για επανεγγραφές γίνονται δεκτές εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις στους Παιδικούς Σταθμούς.

Η Πρόεδρος του ΔΣ

Σωτηριάδου Ευαγγελία