Μέσω τηλεδιάσκεψης θα συνεδριάσει την Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2020, στις 18.00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δράμας, με 47 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Αναλυτικά η πρόσκληση έχει ως εξής: prds29-09.12.2020-

Ανάμεσα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι η έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου για το 2021 και ο καθορισμός φόρων, τελών και δικαιωμάτων επίσης για το 2021. Πρόκειται για δύο σημαντικά θέματα, τα οποία κάθε χρόνο, περίπου τέτοια εποχή, συζητιούνται από το σώμα και αποτελούν καθοριστικά για τη σύνταξη και μετέπειτα ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου.

Όσον αφορά το Τεχνικό Πρόγραμμα, αυτό περιλαμβάνει έργα που θα υλοποιηθούν το 2021, έργα συνεχιζόμενα και συγχρηματοδοτούμενα έργα. Για το Τεχνικό Πρόγραμμα έχουν ήδη πραγματοποιηθεί σχετικές συνεδριάσεις τόσο της Επιτροπής Διαβούλευσης όσο και των Συμβουλίων των Κοινοτήτων του Δήμου.

Αναλυτικά τα έργα που περιλαμβάνονται στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Δράμας για το έτος 2021, όπως εισάγονται προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο, είναι τα εξής: