ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

 

Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε η με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/861/2020 – ΦΕΚ 3088/Β/24-7-2020 ΚΥΑ, για την επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος ευάλωτων ομάδων πληθυσμού. Σύμφωνα με την ανωτέρω ΚΥΑ τριμελής επιτροπή θα εξετάζει και θα αξιολογεί την πραγματική οικονομική και περιουσιακή κατάσταση των αιτούντων, προκειμένου να χορηγηθεί το ειδικό βοήθημα.

Η Επιτροπή θα συνεδριάζει υπό την αιγίδα του Εντεταλμένου Συμβούλου Κοινωνικής Πολιτικής κ. Αλέξανδρου Παναγιωτίδη και τους δυο εκπροσώπους από το Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.) και τον Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΗ Α.Ε.).

Τα κριτήρια για την υποβολή αίτησης είναι:

 1. Οι καταναλωτές να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι και τις 30.04.2020
 2. Η αποσύνδεση αφορά την κύρια κατοικία του δυνητικά δικαιούχου.
 3. Να πληρούν Εισοδηματικά και Περιουσιακά κριτήρια ανάλογα με τον αριθμό μελών και τη σύνθεση του νοικοκυριού όπως αυτά ορίζονται στην ανωτέρω ΚΥΑ.

Το ύψος του ειδικού βοηθήματος θα αντιστοιχεί σε ποσό που θα καθορίζεται αναλόγως του ύψους της συνολικής οφειλής των καταναλωτών έναντι του Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας και συγκεκριμένα για:

 1. Οφειλές έως 6.000 ευρώ θα καταβάλλεται εφάπαξ το σύνολο της οφειλής.
 2. Οφειλές από 6.001 ευρώ και έως 9.000 ευρώ θα καταβάλλεται εφάπαξ το 75% της οφειλής.
 3. Οφειλές από 9.001 ευρώ και έως 12.000 ευρώ θα καταβάλλεται εφάπαξ το 50% της οφειλής.
 4. Οφειλές από 12.001 ευρώ και άνω θα καταβάλλεται εφάπαξ το 30% της οφειλής.

Για το εναπομείναν ποσό οι καταναλωτές θα εντάσσονται σε πρόγραμμα διακανονισμού που θα εξοφλείται από τους ίδιους σε άτοκες μηνιαίες δόσεις, ο αριθμός των οποίων ορίζεται από τον εκάστοτε Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Σε περίπτωση έγκριση της αίτησης το ειδικό βοήθημα θα καταβάλλεται από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε απευθείας στον τελευταίο Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπου εκκρεμούν οι οφειλές του δικαιούχου και δε θα υπάρχουν τέλη επανασύνδεσης.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση
 2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (Αυτεπάγγελτη αναζήτηση).
 3. Αντίγραφο δήλωσης εισοδήματος φυσικών προσώπων (έντυπο Ε1- φορολογική δήλωση) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.
 4. Αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού, εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της.
 5. Αντίγραφο πράξης διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.
 6. Αντίγραφο πράξης διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.
 7. Αντίγραφο Γνωμάτευσης πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕΠΑ για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω.
 8. Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού Νοσοκομείου, με την οποία να πιστοποιείται η ανάγκη κατ’ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή ατόμου ή ατόμων που περιλαμβάνονται στη σύνθεση του νοικοκυριού.
 9. Λογαριασμό προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.
 10. Η επιτροπή μπορεί να ζητά οποιοδήποτε άλλο συμπληρωματικό δικαιολογητικό, είτε διενέργεια κοινωνικής έρευνας και κατ’ οίκον επισκέψεις για επιτόπια επαλήθευση της σύνθεσης και των συνθηκών διαβίωσης του νοικοκυριού.

Για υποβολή αιτήσεων και περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων στο ισόγειο του Διοικητηρίου γραφείο 127 τηλ. επικοινωνίας 2521351127.