Μέσα στο καλοκαίρι, στα τέλη Ιουλίου, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δράμας είχε ασχοληθεί με τη χρήση μουσικής από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός του αστικού ιστού. Είχε προηγηθεί αναφορά πολιτών, οι οποίοι διαμαρτύρονταν για το θέμα κι έτσι αυτό έφτασε στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Στη συγκεκριμένη συνεδρίαση, παρόντες ήταν τόσο κάτοικοι περιοχών όπου δραστηριοποιούνται καταστήματα εστίασης, όσο και εκπρόσωποι καταστημάτων, οι οποίοι τοποθετήθηκαν παρουσιάζοντας η κάθε πλευρά τη θέση τους. Τελικά, το σώμα είχε αποφασίσει τη σύσταση διαπαραταξιακής επιτροπής, η οποία μετά από επαφές που θα είχε με όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές, θα προχωρούσε σε προτάσεις σχετικά με την επίλυση του θέματος.

Από τότε πέρασε αρκετός χρόνος και πλέον οι αποφάσεις της συγκεκριμένης διαπαραταξιακής επιτροπής έφτασαν προς συζήτηση στα αρμόδια όργανα του Δήμου Δράμας.

Έτσι, στην προσεχή συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την Τρίτη 31 Ιουλίου, ένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι η «Αναπροσαρμογή της 174/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τις άδειες λειτουργίας μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος».

Σύμφωνα με την εισήγηση, η διαπαραταξιακή επιτροπή προτείνει την προσθήκη του εξής κειμένου:

«Σε περίπτωση υποτροπής δηλαδή εάν μετά από την προσωρινή αφαίρεση της άδειας λόγω τριών παραβιάσεων διαπιστωθούν από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα εκ νέου:

– Τέταρτη (4η ) παραβίαση των όρων και προϋποθέσεών της άδειας, εντός του έτους, θα επιβάλλεται με απόφαση Δημάρχου η μείωση της παράτασης άδειας χρήσης μουσικής κατά μία (1) ώρα

– Πέμπτη (5η) παραβίαση των όρων και προϋποθέσεών της άδειας, εντός του έτους, θα επιβάλλεται με απόφαση Δημάρχου η μείωση της παράτασης άδειας χρήσης μουσικής κατά δύο (2) ώρες

– Έκτη (6η) παραβίαση των όρων και προϋποθέσεών της άδειας, εντός του έτους, θα επιβάλλεται με απόφαση Δημάρχου η οριστική αφαίρεση της παράτασης άδειας χρήσης μουσικής για το υπόλοιπο του έτους».

Μετά την απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, το θέμα θα εισαχθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δράμας.