Ο Δήμος Δράμας διοργανώνει την τελική απολογιστική ημερίδα των δράσεων της πράξης «ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΡΑΜΑΣ», η οποία είναι τμήμα της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) του Δήμου Δράμας, τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022 στις 11:00, στο Ξενοδοχείο HYDRAMA GRAND HOTEL.