Έλεγχοι σε δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς θα πραγματοποιήσει ο Δήμος Δράμας από τις 26 Μαρτίου, σε εφαρμογή του Ν. 4830/2021, στόχος του οποίου, μεταξύ άλλων, είναι η βελτίωση των συνθηκών ζωής των ζώων συντροφιάς.

Οι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται από κλιμάκιο της Δημοτικής Αστυνομίας.

Ο Δήμος Δράμας είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος στο ζήτημα της προστασίας των ζώων, δίνοντας βαρύτητα στην εφαρμογή τήρησης της νομοθεσίας περί δεσποζόμενων και αδέσποτων ζώων συντροφιάς και για τον λόγο αυτό θα διεξαχθούν έλεγχοι σε όλη την επικράτεια του Δήμου Δράμας.

Υπενθυμίζεται ότι, όλοι οι ιδιοκτήτες ζώων οφείλουν να προβούν σε εμβολιασμό, στείρωση και ηλεκτρονική σήμανση των ζώων τους, ενώ απαγορεύεται να αφήνουν τα ζώα τους να κυκλοφορούν ελεύθερα, χωρίς συνοδεία. Τονίζεται επίσης ότι, είναι απαραίτητη η χρήση περιλαίμιου και οδηγού κατά τη διάρκεια της βόλτας, με τους ιδιοκτήτες να είναι υπεύθυνοι για τις καλές συνθήκες διαβίωσης του ζώου. Σε περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω υποχρεώσεων, προβλέπονται πρόστιμα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι οι ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς οφείλουν να μεριμνήσουν για την καταχώρηση του ζώου τους στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς (ΕΜΖΣ), είτε οι ίδιοι, είτε να επισκεφθούν άμεσα τον κτηνίατρό τους για την εν λόγω καταχώρηση.