Στη χθεσινή (31/3) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δράμας κυρίαρχο ήταν το θέμα της εκκαθάρισης της δημοτικής επιχείρησης με την επωνυμία «Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας». Χαρακτηριστικό είναι ότι η συζήτηση για αυτό διήρκεσε περίπου 3 ώρες, ενώ λόγω της σοβαρότητάς του, αλλά και της παρουσίας ενδιαφερόμενων επιχειρηματιών και νομικών συμβούλων του Δήμου, προτάχθηκε ως πρώτο για συζήτηση και τέθηκαν ελάχιστα προημερησίας διάταξης συζήτηση θέματα για να προχωρήσει γρήγορα η διαδικασία.

Το θέμα της εκκαθάρισης της συγκεκριμένης δημοτικής επιχείρησης απασχολεί πλήθος επαγγελματιών της Δράμας, οι οποίοι έχουν να λάβουν χρήματα, αλλά δεν μπορούσαν να πληρωθούν. Μάλιστα, κάποιοι εξ όσων τους οφείλονται χρήματα κινήθηκαν δικαστικά όχι μόνο κατά της παλιάς δημοτικής επιχείρησης, αλλά εν συνεχεία και κατά του Δήμου Δράμας.

Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η εν λόγω δημοτική επιχείρηση ήταν αρμόδια για τη διοργάνωση του Φεστιβάλ της Δράμας μέχρι και το 2011 και με την εφαρμογή του νόμου του «Καλλικράτη» οδηγήθηκε σε λύση, με τον ορισμό εκκαθαριστών. Στη θέση εκείνης της επιχείρησης είχε δημιουργηθεί ο Πολιτιστικός Οργανισμός – Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, μια νέα δημοτική επιχείρηση, αρμόδια τόσο για το Φεστιβάλ όσο και για το Δημοτικό Ωδείο.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, στην πρόσφατη συνεδρίασή του, αποφάσισε ομόφωνα, με κάποιες επιμέρους επιφυλάξεις – παρατηρήσεις από δημοτικές παρατάξεις, να αποδεχθεί την έκθεση εκκαθάριση και να προχωρήσει σε αποπληρωμή όλων των νομίμως υφιστάμενων χρεών. Αξίζει να σημειωθεί ότι για τη συντριπτική πλειοψηφία των οφειλών του παλιού Φεστιβάλ (όπως αποκαλείται η δημοτική επιχείρηση που έπαψε να υφίσταται), πλην της αμοιβής των εκκαθαριστών, έχει παρέλθει πενταετία, οπότε για όσες δεν υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις, τελεσίδικες ή προσωρινά εκτελεστές, θεωρείται πως έχουν παραγραφεί. Έτσι, με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμος θα προχωρήσει σε αποπληρωμή όλων των οφειλόμενων ποσών για τα οποία έχει υπάρξει προσφυγή στη Δικαιοσύνη. Η συγκεκριμένη κατηγορία οφειλών, για τις οποίες έχει υπάρξει δικαστική απόφαση, είναι αυτή που θεωρείται ως νομίμως υφιστάμενη, καθώς για οφειλές που έχει υπάρξει προσφυγή στη Δικαιοσύνη, ο χρόνος παραγραφής είναι τα 20 έτη.

Παράλληλα, με την απόφαση που έλαβε το σώμα, ο Δήμος Δράμας θα διεκδικήσει, δια του Δημάρχου κ. Χριστόδουλου Μαμσάκου, αφενός νομοθετική ρύθμιση για να μπορέσει να πληρώσει τα χρηματικά έπαθλα που οφείλονται σε βραβευμένους καλλιτέχνες, καθώς για το οφειλόμενο ποσό αυτής της κατηγορίας δεν έχει υπάρξει προσφυγή στη Δικαιοσύνη, και αφετέρου ένταξή του στη διαδικασία του Υπουργείου Εσωτερικών, έτσι ώστε το χρηματικό ποσό που θα καταβληθεί να καλυφθεί μέσω της διαδικασίας που υπάρχει για τους Δήμους σχετικά με οφειλές από δικαστικές αποφάσεις. Για την αποπληρωμή όσων έχουν βραβευθεί στο πλαίσιο του Φεστιβάλ και δεν τους έχουν καταβληθεί τα χρηματικά έπαθλα, ειπώθηκε από πολλές πλευρές, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ότι είναι ζήτημα τιμής για τον Δήμο η καταβολή των χρηματικών επάθλων των βραβευθέντων, για να μην πληγεί το κύρος του Φεστιβάλ. Οι συγκεκριμένες οφειλές, σύμφωνα με την έκθεση τελικής εκκαθάρισης, ανέρχονται στο ποσό των 108.799,81 ευρώ.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, τέθηκαν επιφυλάξεις κατά πόσο μπορεί να ληφθεί απόφαση, χωρίς να γνωρίζει το σώμα το ακριβές ποσό που θα κληθεί να καταβάλει ο Δήμος μετά την αποδοχή της εκκαθάρισης του παλιού Φεστιβάλ. Σχετική ήταν η επιφύλαξη – παρατήρηση της παράταξης «Project Δράμα 2020», κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, ότι θα έπρεπε να υπάρχει επικαιροποιημένη λίστα με οφειλές του Φεστιβάλ που δεν έχουν παραγραφεί και έχουν προκύψει από δικαστικές αποφάσεις.

Σύμφωνα με την έκθεση των εκκαθαριστών, το συνολικό οφειλόμενο ποσό του παλιού Φεστιβάλ προς τους προμηθευτές είναι 516.611,82 ευρώ. Από αυτό το ποσό, μένει να φανεί για ποιο μέρος του έχουν υπάρξει προσφυγές στη Δικαιοσύνη (είτε τελεσίδικες είτε προσωρινά εκτελεστές), ενώ θα πρέπει να υπολογιστούν και οι προσαυξήσεις που πρέπει να καταβληθούν σε όσους έχουν δικαιωθεί δικαστικά, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις. Σύμφωνα με την έκθεση των εκκαθαριστών, που όμως φέρει ημερομηνία του 2018, και ενδεχομένως στη συνέχεια να έχει γίνει γνωστή η ύπαρξη και νέων προσφυγών στη Δικαιοσύνη από προμηθευτές, συνολικά για ποσό ύψους 363.491,03 ευρώ φέρεται να έχει υπάρξει δικαστική διεκδίκηση (για οφειλές 205.489,81 ευρώ αναφέρεται στην έκθεση εκκαθάρισης πως υπάρχει τελεσίδικη ή προσωρινά εκτελεστή απόφαση δικαστηρίου και για ποσό 159.001,22 ευρώ αναφέρεται πως εκκρεμούσε η έκδοση δικαστικής απόφασης κατά τη διάρκεια σύνταξης της έκθεσης τελικής εκκαθάρισης).

Πάντως, το θέμα της εκκαθάρισης της παλιάς δημοτικής επιχείρησης του Φεστιβάλ δεν απασχολεί για πρώτη φορά το Δημοτικό Συμβούλιο. Είχε εισαχθεί και στις 28 Δεκέμβριου του 2018, όμως τότε το σώμα είχε αποφασίσει κατά πλειοψηφία να μην εγκρίνει την τελική έκθεση εκκαθάρισης. Σε εκείνη την απόφαση είχε μειοψηφήσει μόνο ο τότε Αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου και εισηγητής του θέματος κ. Άγγελος Σολάκης, ο οποίος είχε ψηφίσει θετικά.

Αξιοσημείωτο είναι, δηλαδή, το γεγονός ότι περίπου δυόμιση χρόνια μετά, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να αποδεχτεί την ίδια ακριβώς έκθεση εκκαθάρισης. Ενδεχομένως στην πρώτη σχετική συνεδρίαση να είχε επικρατήσει ο φόβος από πλευράς Δημοτικών Συμβούλων ότι θα έχουν κάποιου είδους εμπλοκή στο μέλλον (π.χ. είτε αναζήτηση ποινικών ευθυνών ή ακόμη και καταλογισμό) για την απόφασή τους. Βέβαια τότε το θέμα είχε εισαχθεί ως έκτακτο και ίσως αυτή η έλλειψη προετοιμασίας να επηρέασε την τελική κρίση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Χαρακτηριστικό πάντως είναι ότι στη ψηφοφορία του 2018 είχαν συμμετάσχει μόλις 15 Δημοτικοί Σύμβουλοι.

Τελικά, μετά από περίπου 10 χρόνια από την εκκίνηση της διαδικασίας εκκαθάρισης του παλιού Φεστιβάλ φαίνεται πως οι συνθήκες ωρίμασαν και ένα θέμα που υπήρχε ως εκκρεμότητα στο Δήμο Δράμας οδεύει πλέον προς επίλυση…