Στη δημιουργία πενταψήφιου τηλεφωνικού αριθμού για την εξυπηρέτηση των δημοτών – κατοίκων του προχώρησε ο Δήμος Δοξάτου. Πρόκειται για τον πενταψήφιο αριθμό 15245, τον οποίον θα μπορούν να χρησιμοποιούν οι πολίτες για να εξυπηρετηθούν γρήγορα από το Δήμο Δοξάτου.

Σε σχετική ανακοίνωση του Δήμου Δοξάτου αναφέρονται τα εξής:

Η προστασία του περιβάλλοντος στο Δήμο Δοξάτου αποτελεί μια από τις προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής. Το σύνολο των υπηρεσιών του Δήμου, αλλά και ο καθένας μας ξεχωριστά οφείλουμε να στηρίξουμε την προσπάθεια για να διατηρηθεί ο Δήμος μας καθαρός και περιποιημένος, ώστε να εκπληρώνει τις προϋποθέσεις για υγιεινή και ευχάριστη διαμονή.

Για να πετύχουμε αυτό το αποτέλεσμα πρέπει όλοι μας να συνεργαστούμε και οι δημότες – κάτοικοι να συμμετέχουν στην προσπάθεια, τηρώντας τους κανόνες όπως αυτοί αναγράφονται στους κανονισμούς Καθαριότητας, Ύδρευσης/Άρδευσης/Αποχέτευσης, Ηλεκτροφωτισμού, κ.α.

Ο Δήμος Δοξάτου ξεκινάει μια νέα υπηρεσία τη Γραμμή Εξυπηρέτησης του Πολίτη. Η νέα αυτή υπηρεσία λειτουργεί μέσω του πενταψήφιου αριθμού κλήσης 15245. Με τις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες θα γίνεται η καταγραφή και διεκπεραίωση των αιτημάτων με τρόπο απλό και γρήγορο.

Σκοπός μας είναι η γρήγορη εξυπηρέτηση των πολιτών μέσω της ικανοποίησης απλών καθημερινών αιτημάτων και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τον Δήμο.

Η Γραμμή του Πολίτη θα δέχεται αιτήματα για θέματα:

-Καθαριότητας (συλλογή απορριμμάτων, αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων)

-Ηλεκτροφωτισμού (αποκατάσταση βλαβών, αντικατάσταση λαμπτήρων)

-Ύδρευσης/Άρδευσης/Αποχέτευσης (αποκατάσταση βλαβών δικτύου και σύνδεσης)

-Εσωτερικής οδοποιίας (αποκατάσταση βλαβών)

-Εγκαταλελειμμένων οχημάτων (άρση και μεταφορά)

-Νεκρών ζώων (περισυλλογή)

-Ανακύκλωσης (ενημέρωση για τρόπους/συστήματα και προγράμματα ανακύκλωσης)

-Υπηρεσιών του Δήμου (παροχή πληροφοριών)

Οι δημότες – κάτοικοι μπορούν να υποβάλλουν τα αιτήματά τους

-Καλώντας τηλεφωνικά στον πενταψήφιο αριθμό 15245 από Δευτέρα έως Παρασκευή και από ώρα 8.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ. (Χρέωση: Οι κλήσεις από το σταθερό δίκτυο του ΟΤΕ χρεώνονται με αστική χρέωση. Οι κλήσεις από τα λοιπά δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας ισχύουν οι χρεώσεις του κάθε παρόχου).

-Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Ο δημότης – κάτοικος επιλέγει τον τρόπο που επιθυμεί να λάβει απάντηση στο αίτημά του, όπως

-Τηλεφωνικά

-Λαμβάνοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)

ΠΡΟΣΟΧΗ

Παρακαλούνται οι δημότες – κάτοικοι του Δήμου Δοξάτου

-Να τηρούν τον κανονισμό Καθαριότητας, ο οποίος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Δήμου Δοξάτου.

-Να τηρούν τον κανονισμό Ύδρευσης/Άρδευσης/Αποχέτευσης ο οποίος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Δήμου Δοξάτου.

-Ογκώδη αντικείμενα (έπιπλα, οικοσκευές, κ.α.): Να μην τα εναποθέτουν σε πεζοδρόμια ή δημόσιους χώρους. Είναι υποχρεωμένοι να καλούν τον πενταψήφιο 15245 για συνεννόηση, ώστε να τα παραλαμβάνει ο Δήμος στη συμφωνηθείσα ημερομηνία.

Εάν δεν τηρείται η προαναφερθείσα διαδικασία θα επιβάλλονται τα προβλεπόμενα πρόστιμα.

-Απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων (μπάζων), κλαδιών (κήπων/κτημάτων): Να απευθύνονται σε ιδιωτικές εταιρείες διαχείρισης των εν λόγω αποβλήτων, ώστε να παραλαμβάνονται από αυτές ή να μεταφέρονται από τους δημότες – κατοίκους σε αυτές.

Ο Δήμος ΔΕΝ Παραλαμβάνει αυτού του είδους τα απόβλητα και η ρίψη τους σε κοινόχρηστους χώρους τιμωρείται με πρόστιμο.

Με τη βεβαιότητα ότι θα συνεργαστούμε αρμονικά, Δήμος και δημότες – κάτοικοι, ώστε όλοι να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.